Strona Kościoła i parafii Świętej Anny, fary czyli najstarszego kościoła w Białej Podlaskiej. Zapraszamy do odwiedzania strony – zapoznawania się z zawartością tzn. treścią, galeriami. Prosimy również o sugestie, uwagi, spostrzeżenia.

Administrator strony – info@anna-bp.pl 

null

Kościół Św. Anny

Kościół ten został zbudowany, aby sprawowano w nim Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej!
Zamiast tego od 1970r. odprawia się tu tzw. Nową mszę, mającą b. mało wspólnego z prawdziwą Mszą Św. Módlmy się o powrót starej Mszy Św. i wybór Prawdziwego Katolickiego Papieża !

Modlitwa do św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny.

Św. Anna jest wzorem każdej dobrej chrześcijańskiej żony i matki domu, która przy zajęciach do­mowych pracuje dla Boga i bliźnich a zwłaszcza domowników, a przy wszystkich zabiegach i tro­skach doczesnych potrafi znaleźć czas na cichą rozmowę z Bogiem i stara się oddać Bogu swą duszę nieskalaną.

Błogosławiona Anno, matko N. M. P., racz przyjąć mnie w poczet sług Twoich i otoczyć skuteczną opieką. — Zachowaj mnie od wszystkich niebezpieczeństw życia. Bądź mi orędowniczką u Boga, kieruj moimi kro­kami, uproś mi błogosławieństwo w pracy i wytrwałości w trudach. Spraw, abym Twe cnoty naśladował( a) i życie pobożne i święto­bliwe prowadził (a), a w chwili zgonu racz mi przyjść z pomocą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.  Módlmy się:  Boże, Tyś raczył udzielić świętej Annie tej łaski, że godna była zostać matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twego; dozwól łaskawie, byśmy byli wspierani jej orędownictwem u Cie­bie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Kościół Św. Anny, parafia, św. Anna, kościół, Biała Podlaska

Kościół Św. Anny, parafia, św. Anna, kościół, Biała Podlaska

Kościół Św. Anny, parafia, św. Anna, kościół, Biała Podlaska

Kościół Św. Anny, parafia, św. Anna, kościół, Biała Podlaska

Kościół Św. Anny, parafia, św. Anna, kościół, Biała Podlaska