Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.

Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz.

Facebook