1495 - 2015 - ECCLESIA St. Annae

Kościół w Białej istniał już w 1525 r., następnie zabrany w 1554 r. przez protestantów, lecz po paru latach zwrócony został katolikom. Obecny kościół parafialny murowany, fundacji Krzysztofa Radziwiłła z 1542 r., konsekrowany w 1572 r., był parafialnym do 1919 r., następnie parafia przeniesiona została do kościoła Narodzenia NMP., zaś 1925 r. służy ponownie jako parafialny. Styl barokowy. Księgi metrykalne od 1725 r.

We wnętrzu kościoła znajdują się ołtarze główny barokowy, murowany i marmoryzowany, typowy przykład ołtarza barokowego, potrydenckiego z drugiej połowy XVII wieku, z obrazami „Ofiarowanie w świątyni” oraz „Św. Anna Samotrzecia” (1771) oraz ołtarze boczne z pierwszej połowy XVIII wieku z obrazami „Przemienienie Pańskie” i „Św. Józef”.

W kaplicy Wołłowiczów znajduje się otoczony wotami XVII-wieczny obraz Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem”, w kaplicy Radziwiłłowskiej obraz „Opłakiwanie” (kopia wg Jana Reisnera), obraz „Jan Kanty” autorstwa Wiśniewskiego z 1911 roku, XVII-wieczna rzeźba Św. Sebastiana. Interesujący jest również zespół XVIII-wiecznych rzeźb stanowiących pozostałość po dawnym wyposażeniu kaplicy Różańcowej, XVIII-wieczne konfesjonały, portale, ambona z początku XVIII wieku, prospekt organowy z początku XVIII wieku, kamienna kropielnica z 1648 roku,XVIII-wieczne relikwiarze.

PARAFIA

MSZA ŚW.

SAKRAMENTY

ARCHITEKTURA

TRADYCJA

proboszczowie

ks. Krzysztof Wilski

- 1628

ks. Krzysztof Wilski – Ciborowicz. Urodzony w 1576 roku. Proboszcz. Mianowany przez biskupa Achacego Grochowskiego 8 czerwca 1628 roku Oficjałem (Oficjałat obejmował Podlasie i tzw. Trakt Brzeski) po śmierci ks. Jakuba Bielawskiego, proboszcza łomaskiego. W 1628 roku doprowadził do utworzenia Akademii Bialskiej. Zmarł w Piotrkowie w 1631 roku.

ks. biskup Ludwik Riaucour


Był sufraganem łuckim, biskup ordynariusz łucki Andrzej Stanisław Załuski skierował go w północne rejony diecezji dla lepszej administracji. Ks. Riaucour został proboszczem parafii Narew, gdzie w 1728 roku odbudował stary drewniany kościół. Stąd, prawdopodobnie od października 1729 roku, trafił do Białej. 10.12.1738 roku otrzymał w Białej, od biskupa Załuskiego, urząd oficjała brzeskiego i podlaskiego. Biskup łucki Franciszek Antoni Kobielski powierzył mu reformę seminarium duchownego w Janowie Podlaskim .

Ks. Antoni Soszyński

Proboszcz

Ksiądz, historyk, regionalista, tradycjonalista, narodowiec.

Ks. Zbigniew Bieńkowski

Proboszcz
Ksiądz Bieńkowski pochodził z Janowa Podlaskiego. Tam skończył liceum. Pracował na parafiach w Wodyniach, Siedlcach, Łukowie i Dęblinie. Kilkanaście lat kierował bialską parafią. Prowadził remonty najcenniejszych zabytków w mieście. Otrzymał statuetkę Zabytek Zadbany. Od wielu lat, w swojej parafii, ksiądz włączał się w działalność charytatywną.

Kościół Św. Anny Biała Podlaska

Facebook