8.IX, Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

378 600 admiin

Dziś – 8 września – w Kościele Katolickim – uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

MODLITWA do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia.

Jako prawowierni cieszymy się w dzień Twego poczęcia i narodzenia, o Najświętsza Maryo Panno, Matko Zbawiciela naszego! bo wiemy, kto nam się przez Ciebie naro­dził: Jezus Chrystus, nasz król wieczny, Pośrednik i Zbawiciel. Twoje narodzenie było jak ranna jutrzenka zwiastująca dzień blizki, dzień zbawienia, w którym zjawiło się słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus, Bóg nasz i Zbawiciel, który zdjął z nas prze­kleństwo, a przyniósł błogosławieństwo ; który zwyciężył śmierć, a wrócił życie na wieczną szczęśliwość.

Z najczulszą wdzięcznością przypominamy sobie dziś ów czas, kiedy Bóg rozpoczął do skutku przywodzić wielkie dzieło naszego odkupienia, do którego Twoje narodzenie było pierwszem usposobieniem. O, wyjednajże nam przez Twoją przyczynę u Boga łaskę, abyśmy to wielkie dobrodziejstwo naszego odkupienia przez Syna Twego, Pana na­szego Jezusa Chrystusa ciągle uznawać i go­dnie cenić mogli, a przez życie prowadzone podług nauki tegoż Zbawiciela, do otrzymania Jego łaski i szczęśliwości nam drogo wysłu­żonej się usposobili. Amen.

Modlitwa Kościoła św.

Wszechmogący wieczny Boże! który ciało i duszę błogosławionej Maryi Panny i Matki za sprawą Ducha św. przygotowałeś za go­dne mieszkanie Synowi Swojemu: spraw łaskawie, abyśmy, którzy się cieszymy z Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia, mogli za Jej przyczyną być uwolnieni od wszel­kiego złego w życiu i śmierci. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

Facebook