8.IX, Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

378 600 admiin

Dziś – 8 września – w Kościele Katolickim – uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

MODLITWA do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia.

Jako prawowierni cieszymy się w dzień Twego poczęcia i narodzenia, o Najświętsza Maryo Panno, Matko Zbawiciela naszego! bo wiemy, kto nam się przez Ciebie naro­dził: Jezus Chrystus, nasz król wieczny, Pośrednik i Zbawiciel. Twoje narodzenie było jak ranna jutrzenka zwiastująca dzień blizki, dzień zbawienia, w którym zjawiło się słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus, Bóg nasz i Zbawiciel, który zdjął z nas prze­kleństwo, a przyniósł błogosławieństwo ; który zwyciężył śmierć, a wrócił życie na wieczną szczęśliwość.

Z najczulszą wdzięcznością przypominamy sobie dziś ów czas, kiedy Bóg rozpoczął do skutku przywodzić wielkie dzieło naszego odkupienia, do którego Twoje narodzenie było pierwszem usposobieniem. O, wyjednajże nam przez Twoją przyczynę u Boga łaskę, abyśmy to wielkie dobrodziejstwo naszego odkupienia przez Syna Twego, Pana na­szego Jezusa Chrystusa ciągle uznawać i go­dnie cenić mogli, a przez życie prowadzone podług nauki tegoż Zbawiciela, do otrzymania Jego łaski i szczęśliwości nam drogo wysłu­żonej się usposobili. Amen.

Modlitwa Kościoła św.

Wszechmogący wieczny Boże! który ciało i duszę błogosławionej Maryi Panny i Matki za sprawą Ducha św. przygotowałeś za go­dne mieszkanie Synowi Swojemu: spraw łaskawie, abyśmy, którzy się cieszymy z Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia, mogli za Jej przyczyną być uwolnieni od wszel­kiego złego w życiu i śmierci. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

Facebook

„Jeśli oni mają świątynie, wy macie wiarę Apostołów. Jeśli są w tych miejscach, są daleko od wiary, ale wy, jeśli nawet jesteście daleko od kościołów, macie wiarę w swoich sercach. Co jest ważniejsze, miejsce czy wiara? Miejsce jest dobre tylko, gdy naucza się w nim wiary Apostołów, jest święte tylko, gdy jest domem świętości”.
Św. Atanazy
Oktawa Święta Najświętszego Serca Jezusa
Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis
Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa (300 dni odpustu. - Pius X, 1907)
Święty Michale Archaniele,
patronie Białej Podlaskiej
broń nas przed sektą masońską
Rotary Club
Rotary Club to masoneria
to śmiertelne zagrożenie dla:
  • Kościoła Katolickiego
  • Polski
  • również Białej Podlaskiej
Maskuje swoje działanie,
i swą chorą ideologię
przez działalność charytatywną