Najświętszego Imienia Maryi 12.09

859 1024 admiin

Dziś, katolicki Kościół, w rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, ukazuje piękni Najświętszego Imienia Maryi.

Walka Krzyża z Półksiężycem

CZEŚĆ MARYI O POBUDKACH I ŚRODKACH NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Święto to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1683.

Modlitwa

Spraw miłościwie, wszechmogący Boże, aby wierni słudzy Twoi, którzy pod zasłoną Imienia Najświętszej Maryi Panny cieszą się Jej opieką, za Jej miłosiernym pośrednictwem od wszelkiego złego uchowani zostali na ziemi i do wesela wiecznego doprowadzeni byli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Po łacinie- z Brewiarza:

Beata es, * Maria, quæ credidisti : perficientur in te, quæ dicta sunt tibi a Domino, alleluja.

Concede quæsumus, omnipotens Deus : ut fideles tui, qui sub sanctissimæ Virginis Mariæ Nómine et protectióne lætantur; ejus pia intercessióne, a cunctis malis liberentur in terris, et ad gaudia æterna pervenire mereantur in cælis. Per Dóminum.

 

Na wieży naszego Kościoła widzimy z prawej pod Krzyżem- półksiężyc (symbol islamu), umieszczony tam jako podziękowanie za Wiktorię Wiedeńską.

Kościół powstał dzięki staraniom Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, siostry Króla Polski Jana III Sobieskiego!

Facebook

„Jeśli oni mają świątynie, wy macie wiarę Apostołów. Jeśli są w tych miejscach, są daleko od wiary, ale wy, jeśli nawet jesteście daleko od kościołów, macie wiarę w swoich sercach. Co jest ważniejsze, miejsce czy wiara? Miejsce jest dobre tylko, gdy naucza się w nim wiary Apostołów, jest święte tylko, gdy jest domem świętości”.
Św. Atanazy
Oktawa Święta Najświętszego Serca Jezusa
Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis
Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa (300 dni odpustu. - Pius X, 1907)
Święty Michale Archaniele,
patronie Białej Podlaskiej
broń nas przed sektą masońską
Rotary Club
Rotary Club to masoneria
to śmiertelne zagrożenie dla:
  • Kościoła Katolickiego
  • Polski
  • również Białej Podlaskiej
Maskuje swoje działanie,
i swą chorą ideologię
przez działalność charytatywną