Najświętszego Imienia Maryi 12.09

  • 12 września 2018
859 1024 admiin

Dziś, katolicki Kościół, w rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, ukazuje piękni Najświętszego Imienia Maryi.

Walka Krzyża z Półksiężycem

CZEŚĆ MARYI O POBUDKACH I ŚRODKACH NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Święto to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1683.

Modlitwa

Spraw miłościwie, wszechmogący Boże, aby wierni słudzy Twoi, którzy pod zasłoną Imienia Najświętszej Maryi Panny cieszą się Jej opieką, za Jej miłosiernym pośrednictwem od wszelkiego złego uchowani zostali na ziemi i do wesela wiecznego doprowadzeni byli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Po łacinie- z Brewiarza:

Beata es, * Maria, quæ credidisti : perficientur in te, quæ dicta sunt tibi a Domino, alleluja.

Concede quæsumus, omnipotens Deus : ut fideles tui, qui sub sanctissimæ Virginis Mariæ Nómine et protectióne lætantur; ejus pia intercessióne, a cunctis malis liberentur in terris, et ad gaudia æterna pervenire mereantur in cælis. Per Dóminum.

 

Na wieży naszego Kościoła widzimy z prawej pod Krzyżem- półksiężyc (symbol islamu), umieszczony tam jako podziękowanie za Wiktorię Wiedeńską.

Kościół powstał dzięki staraniom Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, siostry Króla Polski Jana III Sobieskiego!

Facebook