Dziś 15 września – Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.

  • 15 września 2018
1024 948 admiin

Dziś 15 września – Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.

Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

 

Są nimi:

1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)

2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)

3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)

4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)

6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

 

Papież św. Pius X ustalił je na 15 września.

 

Facebook