Matki Bożej Różańcowej

584 1024 admiin

7 października. Matki Bożej Zwycięskiej, Królowej Różańca św., – Rocznica bitwy pod Lepanto 7 X 1571

Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis!

KrólowoRóżańca Świętego, módl się za nami !

http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_102.pdf

http://ultramontes.pl/O_Rozancu.htm

 

 

 

Facebook