10. X Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie

856 821 admiin

Bitwa pod Chocimiem została stoczona w dniach 2 września – 9 października
1621 roku pomiędzy armią Rzeczypospolitej Jana Karola Chodkiewicza, a armią
turecką pod dowództwem sułtana Osmana II.

Zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie, stanęły na drodze
armii osmańskiej pod miejscowością Chocim.

Oblężenie zakończyło się taktycznym zwycięstwem armii Rzeczypospolitej,
ukoronowanym podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy
z 1617 roku.

 

Facebook