10. X Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie

856 821 admiin

Bitwa pod Chocimiem została stoczona w dniach 2 września – 9 października
1621 roku pomiędzy armią Rzeczypospolitej Jana Karola Chodkiewicza, a armią
turecką pod dowództwem sułtana Osmana II.

Zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie, stanęły na drodze
armii osmańskiej pod miejscowością Chocim.

Oblężenie zakończyło się taktycznym zwycięstwem armii Rzeczypospolitej,
ukoronowanym podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy
z 1617 roku.

 

Facebook

„Jeśli oni mają świątynie, wy macie wiarę Apostołów. Jeśli są w tych miejscach, są daleko od wiary, ale wy, jeśli nawet jesteście daleko od kościołów, macie wiarę w swoich sercach. Co jest ważniejsze, miejsce czy wiara? Miejsce jest dobre tylko, gdy naucza się w nim wiary Apostołów, jest święte tylko, gdy jest domem świętości”.
Św. Atanazy
Oktawa Święta Najświętszego Serca Jezusa
Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis
Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa (300 dni odpustu. - Pius X, 1907)
Święty Michale Archaniele,
patronie Białej Podlaskiej
broń nas przed sektą masońską
Rotary Club
Rotary Club to masoneria
to śmiertelne zagrożenie dla:
  • Kościoła Katolickiego
  • Polski
  • również Białej Podlaskiej
Maskuje swoje działanie,
i swą chorą ideologię
przez działalność charytatywną