2.II – Oczyszczenie NMP

  • 2 lutego 2019
720 452 Podlasiak Katolik

Na oczyszczenie najśw. Panny Maryi (pieśń)
,,Czystsza nad słońce oczyszczenia czeka, Idąc w poczet z grzesznymi, Lubo jest Matką Boga i Człowieka, Panią nieba i ziemi; Z Mojżeszowego wyjęta prawa, Przecież na wywód w kościele stawa, Wraz z niewiastami innemi.
Będąc bez grzechu idzie na ofiarę, Z pokorą do wywodu, Kładzie na ołtarz synogarlic parę Na okup swego Płodu; Niesie na ręku Matka jedyna, Swego i oraz Boskiego Syna, Zbawca ludzkiego narodu.
Symeon stary Boga błogosławi, Widząc Go w tej Dziecinie, Szczęśliwaś Matko, że twój Syn świat zbawi, Że masz Boga w rodzinie: Więc teraz, Panie! wypuść mnie z ciała, Gdy Cię już dusza moja widziała, W tej pożądanej godzinie.
Zwycięża pychę Maryi pokora, Wyniosłość bierze w pęta, Gdy oczyszczenie ta przyjmuje, która Bez zmazy jest poczęta; Dała nam przykład Królowa nieba, Jak się w pokorze ćwiczyć potrzeba; Więc zgiń hardości przeklęta! Amen

ajax-loader

Facebook