Niedziela XXIII.po Zesłaniu Ducha św.

1024 398 admiin

Dzisiaj XXIII. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

KRÓTKI WYKŁAD

ŚWIĘTYCH EWANGELIJ

NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU

KS. PIOTR XIMENES

Na Niedzielę XXIII po Świątkach Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 9

Również wspomnienie bł. Salomei

Facebook