19. XI. św. Elżbiety Węgierskiej

1024 717 admiin

19. XI. św. Elżbiety Węgierskiej
LITANIA do Świętej Elżbiety
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, matko miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Elżbieto, królewno węgierska i księżno turyngska, Boga nad wszystko miłująca,
módl się za nami.
któraś służyła Bogu od swego dzieciństwa,
szczególnie nabożna do Najśw. Panny Maryi,
któraś się w opiekę świętego Jana Ewangelisty zupełnie oddała,
naśladowniczko i godna córko św. Ojca Franciszka,
ozdobiona darami niebieskimi,
ożywiona duchem męstwa i stałości,
pokorna służebnico Boska w pośród okazałości dworskich,
mistrzyni życia chrześcijańskiego,
wzorze przedziwny dobrych obyczajów,
fiołku woniejący pokorą,
gorliwa naśladowniczko cnót św. Ojca Franciszka,
za matkę ubogich znana,
szczodra szafarko dóbr ziemskich,
prawdziwa opiekunko sierót,
troskliwa karmicielko ubogich,
miłosierna wspomożyc. wszystkich w potrzebie będących,
skwapliwa pocieszycielko strapionych,
starannie pielęgnująca chorych,
odważna gardzicielko znikomości ziemskich,
zaszczycie Trzeciego Zakonu świętego 0. Franciszka,
wierna oblubienico Chrystusowa,
gołębico jęcząca od ran Jezusowych
ubóstwo stale miłująca,
wdowo cierpliwa w uciskach,
srodze prześladowana przez krewnych,
zawsze stała w przeciwnościach,
znakomita cnotami i cudami,
przykładzie ochotnego posłuszeństwa,
ślepym wzrok przywracająca,
cudowna wskrzesicielko umarłych
skuteczna pośredniczko u tronu łaskawego Boga,
zaszczycie i chwało narodu swego
czujna obrono wszystkich Cię wielbiących,
Do Ciebie Jako matki naszej, uciekamy się,
Do Ciebie wołamy, o Oblubienico najwyższego Pana,
Do Ciebie wzdychamy, o pocieszycielko zasmuconych,
Ciebie wzywamy, o potężna patronko nasza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.

Modlitwa
Miłosierna na ubogich św. matko Elżbieto, któraś wołała sama głód i pragnienie cierpieć, żebyś głodne nakarmiła sieroty, uproś nam cząstkę niebieskich bogactw, abyśmy tu dobrocią boską nasycali się, a nigdy wiecznego nie zaznali głodu. Przez Fana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Nabożne wzywanie św. Elżbiety

Święta Elżbieto, węgierska królowo
Ku chwale Boga Tyś zawsze gotową,
Wspomóżże i mnie Twoimi cnotami
I zasługami.

Sieroty, wdowy, zewsząd wspomagała,
Gdyś wszystkie skarby ubogim rozdała.
Chorym i nędznym łaskaweś służyła,
Jak długoś żyła.

Ubogi zakon Franciszka przyjęłaś,
I grubą suknię za purpurę wzięłaś,
Świat depcząc, na podziweś siebie zwyciężała,
Ciało karała.

Spraw to u Boga Twoimi prośbami,
Niechaj gardzimy świata powabami.
Abyśmy w niebie na gody trafili,
Tam z Tobą żyli.

Módl się za nami św. Elżbieto.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ

Wiernych Twoich serca. Boże miłosierny, racz oświetlić i dla chwalebnych modlitw Błogosławionej Elżbiety, daj nam rozkoszami świata pogardzać, a niebieskim zawsze cieszyć się weselem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Facebook