Daily Archives :

środa, 29 kwietnia, 2020

29.IV. 2020 -Święto Opieki Św. Józefa

1071 720 Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Środa po II Niedzieli po Święcie Zmartychwstania – 29. IV.2020 opieki św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Patrocinii Ss. Joseph Conf. Sponsi B.M.V.

 

V. Postanowił go panem domu swego

R. I książęciem wszystkiej posiadłości swojej.

 

Módlmy się.Święty Józefie! błogosławionym Oblubieńcem przeczystej Rodzicielce Jezusa Zbawiciela wy­brany, i tak ulubiony Niebu, że Cię nad wszelką zasługę ludzką wynosząc i nadgradzając, przeznaczyło od wieków za błogosławionego Stróża i Patrona dla Najświętszego Dziecięcia; upadam pokornie do ojcowskich nóg Twoich, i proszę, abyś mię w opiekę modlitw i zasług Twych przyjąć łaskawie raczył. Wyjednaj mi błagam, stałość i utwierdzenie w Wierze świętej, a w wątpliwościach radę zdrową, w smutkach cierpli­wość i pociechę, we wszystkich niebezpieczeń­stwach obronę i wsparcie. Uproś mi łaskę Jezusa życiu i przy śmierci, uproś mi wstręt  do grzechów, bezpieczeństwo od wszelkich przeci­wników jawnych, ukrytych i świata pogardę; Uproś skuteczne win wyznanie, żal i skruchę pra­wdziwą, czystość sumienia, i godne Ciała Pań­skiego przyjęcie, a w godzinę zgonu raczcie mi być przytomni, Jezusie, Maryjo i Józefie Świę­ty. Amen.

 

ajax-loader

Facebook