Daily Archives :

czwartek, 3 września, 2020

3.IX. św. Piusa X, papieża, wyznawcy – patrona walki z modernizmem

1080 688 Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Dziś 3.IX. św. Piusa X, papieża, wyznawcy – – patrona walki z modernizmem

Litania do Świętego Piusa X Papieża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Józefie, patronie Kościoła, módl się za nami.
Święty Piusie X, wzorze kapłanów, módl się za nami.
Święty Piusie X, mądry biskupie, módl się za nami.
Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho, módl się za nami.
Święty Piusie X, gorliwy pasterzu owczarni, módl się za nami.
Święty Piusie X, pobożny nauczycielu, módl się za nami.
Święty Piusie X, poświęcony biednym, módl się za nami.
Święty Piusie X, pocieszycielu chorych, módl się za nami.
Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Święty Piusie X, wierny w służbie, módl się za nami.
Święty Piusie X, pokornego serca, módl się za nami.
Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót, módl się za nami.
Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia, módl się za nami.
Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie, módl się za nami.
Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza, módl się za nami.
Święty Piusie X, który polecałeś codzienną i częstą Komunię Świętą, módl się za nami.
Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej, módl się za nami.
Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór, módl się za nami.
Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz, módl się za nami.
Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  1. Módl się za nami, Święty Piusie X,
    R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa, Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ajax-loader

Facebook