Litania o św. Ojcu Franciszku
do prywatnego odmawiania
Kyrie elejson, Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się i nad nami.
Św. Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Św. Franciszku Seraficki, módl się za i nami!
Św. Franciszku Kwiecie łaski Bożej,
Św. Franciszku Wielki naśladowco Chrystusa,
Św. Franciszku Pragnący śmierci męczeńskiej,
Św. Franciszku Piastunie ran Chrystusowych,
Św. Franciszku Znamionami męki Jezusowej ozdobiony,
Św. Franciszku Mocą czynienia cudów obdarzony,
Św. Franciszku Gorejący miłością Bożą,
Św. Franciszku Miłością bliźniego przepełniony,
Św. Franciszku Miłośniku pokory,
Św. Franciszku Wzorze pokuty,
Św. Franciszku Przykładzie posłuszeństwa,
Św. Franciszku Miłośniku czystości,
Św. Franciszku Dobrami świata gardzący,
Św. Franciszku Patriarcho ubogich,
Św. Franciszku Żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Św. Franciszku Założycielu Trzech Zakonów.
Św. Franciszku Bojowniku Chrystusowy,
Św. Franciszku Pogromco szatana,
Św. Franciszku Filarze Kościoła św.
Św. Franciszku Obrońco wiary kat.,
Św. Franciszku Tarczo wojujących za prawdę,
Św. Franciszku Zwycięzco złości świata,
Św. Franciszku Odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Św. Franciszku Drogowskazie dla błądzących,
św. Franciszku Lekarzu chorych na duszy,
Św. Franciszku Dzielny Orędowniku u Boga,
Św. Franciszku Święty nasz Ojcze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módl się za nami, święty O. Franciszku.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Oddanie się w opiekę św. Franciszka
Piastunie ran Chrystusowych, św. Franciszku, oto ja NN. postanawiam poświęcić się dzisiaj tobie i być gorliwym naśladownikiem twoim. Weź mię łaskawie w swoją opiekę i miej o mnie staranie, jako o pokornym dziecku swoim. A jako ojciec wątłe i ułomne dziecię kocha więcej i czuwa nad nim troskliwiej, tak i ty wychowawco tysiąca zakonników miej dla mnie szczególniejsze względy, gdyż jestem opuszczonym, słabym, biednym i prześladowanym przez złych przeciwników moich.
Uściśnij mię zranionymi rękami swymi, gdyż jestem zbolałym, przytul do zranionego serca swego, gdyż jestem zgorzkniałym i zrozpaczonym wśród rozlicznych przeciwności i uproś u Boga, aby rany twoje głęboko wyryły się na duszy mojej, i abyś mię poznał po nich na sądzie Ostatecznym przyłączył do grona twoich synów i córek, którzy wśród krzyży i cierpień pracowali w myśl sprawiedliwości ewangelicznej dla Królestwa Bożego na ziemi. Amen

Antyfona: Salve sancte Pater

Św. Franciszku bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy Zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
Prowadź z niewoli ciała twe dzieci.
Do utraconych Ojczyzny krajów,
Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.