Budowa i remonty

1525

Grzegorz Iwanowicz Illinicz, Marszałek Wielki Księstwa Litewskiego buduje pierwszy kościół. Kościół był drewniany, spłonął około 1590r.

1596

Książe Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotką, funduje nowy, murowany kościół, stojący do dziś.

1602

Ukończenie budowy kościoła. Mistrz budowlany Andrzej Mularz dobudowuje prezbiterium z półokrągłą absydą i dwie zakrystie.

1625

Tekla z Wołłowiczów, księżna Radziwiłłowa, dobudowuje z prawej strony kościoła kaplicę, zwaną „Kaplica Różańcową.”

1683

Na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem księżna Katarzyna Radziwiłłowa, siostra Jana III Sobieskiego wznosi na kościele barokową wieżę. A u stop krzyża kazała umieścić półksiężyc, jako symbol zwycięstwa nad Islamem.

1683- 1690

Księżna Katarzyna Radziwiłł buduje 3 ołtarze klasycystyczne, kolorowo marmoryzowane.

W zwieńczeniach umieszczone są mitry książęce Radziwiłłów.
W głównym ołtarzu pod mitrą czarny orzeł z trzema trąbami, herb Radziwiłłów.

1700 dalsze

Książę Karol Stanisław Radziwiłł, wraz z żoną, Anną z Sanguszków dobudowuje z lewej strony Kaplicę rodzinną, do dziś Radziwiłłowską zwaną. Pod wezwaniem św. Jana Kantego. Wystrój jej wnętrza jest tak bogaty, że stanowi ona okaz sztuki renesansowej na Podlasiu. Prawdziwa perła architektury renesansowej.

1873-74

Gruntowny remont zewnętrzny pod kierunkiem budowniczego, Maksymiliana Pawłowskiego. Kościół otoczono parkanem murowanym. Dobudowano przedsionek.

1881

Ks. Dziekan Wawrzyniec Brzozowski odnawia kościół wewnętrznie.

1913

Ks. Dziekan Stanisław Noyszewski dokonuje gruntownego remontu kościoła. Złożyły się na to składki parafian, oraz procent od kapitału 30 tys. rubli które na kościół złożyła Laura Lubatyńska, właścicielka majątku Krasówka.

1985

Ks. kan. Roman Soszyński, dzięki ofiarności parafian pokrywa miedzianą blachą dach na kościele oraz wymienia posadzkę marmurową.

1988-91

Dzięki staraniom ks. Kan. Mariana Pyrki, przy ofiarnej pomocy wiernych, została odnowiona kaplica Radziwiłłowska oraz ołtarz główny. W dalszym ciągu są prowadzone prace renowacyjne.