Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Kościół Św. Anny, kościół Św. Anny, Biała Podlaska, Tradycja katolicka

X.Piotr Skarga SI. Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście)

Treść kazania: Troje proroctwo Pańskie. I. Kiedy ten świat koniec mieć ma, a które tego znaki będą, i o antychryście. Świat ten miał początek, i koniec mieć będzie. Sześć znaków końca świata. Pierwszy opowiadanie Ewangeliej po wszym świecie. Indianie i Nowy świat dopiero Ewangelią przyjmują. Drugi znak. Trzeci znak. Cuda

Nowenna do Św.Stanisława Kostki (4.X-12.X)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za

Uroczystość Wszystkich Świętych

Słuszna rzecz, chrześcijanie katolicy, abyśmy czcili i wysławiali Świętych Pańskich, których sam Bóg wysławia i chwali. Za ich wierność dał im Stwórca niewymowną nagrodę w niebiesiech, jako napisane jest w Psalmie 138: W wielkiej są uczciwości, Boże, przyjaciele Twoi (w. 17). I sam Zbawiciel zapewnił: Jeśli mi kto będzie służył,

Modlitwa za Ojczyznę

Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny ogłosił niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przesłanki eugenicznej do dokonywania aborcji. Jak wiemy siły piekieł rozpętały nagonkę na wszystkich, którzy opowiadają się za ochroną życia chorych nienarodzonych dzieci. Mamy do czynienia z bezprecedensową próbą zdestabilizowania państwa i ładu społecznego. Obowiązkiem każdego katolika jest obrona Ojczyzny; przynajmniej

25.X. Święto Chrystusa Króla

Dlaczego moderniści przesunęli Święto Chrystusa Króla? Ks. Kevin Vaillancourt Nie tak dawno temu, gdy w ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego przygotowywałem się do odprawienia Mszy dla kilku rodzin w pewnej “misyjnej” kaplicy miało miejsce interesujące zdarzenie. Gdy przygotowywałem ołtarz do Mszy, jeden z przebywających tam mężczyzn zapytał mnie: “Ojcze, czy będzie

Niedziela dwudziesta pierwsza po Zielonych Świątkach

Łatwo wyrozumieć znaczenie dzisiejszej Ewangelii, kto król, kto sługa, co to za dług, co więzienie i kaci. Nie zawadzi przecież dokładniej rozważyć prawdy i przestrogi tu podane; dotyczą bowiem one jednej z najpospolitszych wad, która jest przyczyną, że się miłosierne serce Boga dla nas otworzyć nie może. Król, o którym

150. rocznica śmierci Św. Antoniego Marii Klareta (1807-1870)

Dziś 24 X. – 150. rocznica śmierci Św. Antoniego Marii Klareta 1807-1870 Antoni pochodził spod Barcelony, urodził się 23 grudnia 1807 r. Na chrzcie, który miał miejsce w samo Boże Narodzenie, otrzymał imiona Antoni, Jan, Adiutor. Kiedy miał 11 lat, rozpoczął naukę w szkole średniej, humanistycznej. Musiał jednak przerwać naukę

Różaniec święty czcigodne nabożeństwo

Z okazji miesiąca października powinniśmy w sercach naszych obudzić żywą cześć i miłość dla Różańca Świętego. Miesiąc Październik w Polsce to jakby drugi Maj. Podobnie jak w Maju — tak i w tym miesiącu wszyscy wierni czciciele Bogarodzicy zbierają się w kościele, w domu, lub pod figurą przydrożną i wspólnie

12. X. Matki Boskiej z Pilar

12 De Octubre Nuestra Señora Del Pilar Madonna del Pilar jest patronką Hiszpanii oraz wszystkich krajów z kręgu kultury i języka hiszpańskiego;  Jej święto (12 października) jest świętem narodowym Hiszpanii. Matka Boża na Kolumnie (Madonna del Pilar)   – odnosi się do ukazania Maryi, Matki Bożej, jakie miało miejsce 2 stycznia 40 r. naszej ery

Historia Kościoła Św. Anny

Dzieje najstarszego Kościoła [fary] Kościół Św. Anny został zbudowany w 1572 roku, na pogorzelisku wcześniejszej świątyni (z roku 1525), pierwotnie jako heretycki zbór braci polskich. Po wypędzeniu braci polskich w 1596r. przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotkę (chwała mu za to!), przebudowany został (1596-1603 ) i w roku 1603 wyświęcony, pod

Regina Sacratissimi ROSARII, o.p.n.

Październik – z woli papieża Leona XIII jest poświęcony Różańcowi Świętemu. Modlimy się o tryumf Kościoła nad Jego wrogami (Różaniec Święty + litania loretańska).  Różaniec św. jest jednym z najwznio­ślejszych sposobów nabożeństwa katolickiego, jak to nazbyt jasno wynika z tego, cośmy powiedzieli wyżej. Z tej samej atoli przyczyny, że jest

4 października świętego Franciszka z Asyżu

Pan Jezus w Ewangelii św. Marka, w rozdziale 8, wierszu 2-3 mówi, jak następuje: Żal Mi ludu, bo oto już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę głodnych do domów ich, ustaną w drodze. Słowa te zastosować można do św. Franciszka z Asyżu,

Niedziela osiemnasta po Zielonych Świątkach

Dobrotliwy Zbawiciel nasz, uzdrowiwszy w krainie Gerazeńczyków dwóch opętanych od czarta ludzi, wszedł do łodzi, aby przepłynąć jezioro Tyberiadzkie, mianowane inaczej morzem Galilejskim, i powrócić do Kafarnaum, które w dzisiejszej Ewangelii nazwane jest miastem Jezusowym. Dlaczego jest tak nazwane? Chrystus miasta własnego nie posiadał, albowiem sam świadczy o sobie, że

2.X.śś.Aniołów Stróżów

Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen.   Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, I doprowadź do żywota wiecznego. Amen.

29. IX Św. Michała Archanioła

Modlitwa do św. Michała Archanioła napisana przez papieża Leona XIII Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

Modlitwa o nawrócenie pogan

ŚW. FRANCISZEK KSAWERY SI Aeterne rerum omnium effector Deus, memento abs Te animas infidelium procreatas, easque ad imaginem et similitudinem Tuam conditas. Ecce, Domine, in opprobrium Tuum his ipsis infernus impletur. Memento, Jesum Filium Tuum pro illorum salute atrocissimam subiisse necem. Noli, quaeso, Domine, ultra permittere, ut Filius Tuus ab

Nowenna do Św. Michała Archanioła

Przed świętem św. Michała Archanioła (29 września) Sposób odprawiania nowenny. Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych łask od Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni

15. IX Siedmiu Boleści N.M.P.

Zdrowaś . Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, Najboleśniejszaś Ty między niewiastami I opłakany owoc żywota Twego – Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, Uproś nam, krzyżującym Syna Twego, Łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Siedem modlitw do Bolejącego Serca Najśw. Panny Maryi V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu

12.IX Najświętszego Imienia Maryi

Concéde, quaesumus, omnípotens Deus: ut fidéles tui, qui sub sanctíssimæ Vírginis Maríæ Nómine et protectióne lætántur; eius pia intercessióne a cunctis malis liberéntur in terris, et ad gáudia ætérna perveníre mereántur in coelis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,

Nowy Watykan stara się, aby papież św. Pius X był rewolucjonistą, podobnie jak marksista/ modernista Franciszek-Bergoglio

Naprawdę Nowy Rzym jest ostatnio zdesperowany. 3 września 2020 roku Watykański Serwis Informacyjny opublikował historię, która rzekomo miała pokazać, że wielki tradycyjny papież św. Pius X (1903-1914) był „rewolucjonistą”, jak modernistyczny / marksistowski fałszywy papież Franciszek – Bergoglio. Artykuł został najwyraźniej opublikowany, aby wzmocnić słabnącą reputację Franciszka-Bergoglio, próbując skojarzyć Bergoglio

8.IX- Narodzenia Najświętszej Panny Maryi

Najświętsza Panna Maryja jest wzorem i Mistrzynią doskonałości BP JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR Treść: Przed Maryją, jako Królową, idą heroldowie, zwiastujący Jej przyjście, to jest, pisarze święci i prorocy Starego Zakonu. – Przyjście to zapowiadają także różne godła, jak niemniej niewiasty, sławione w Piśmie świętym. – Maryja przyszła na to, by

7.09. bł.Melchiora

Żywot błogosławionego Melchiora Grodzieckiego, Kapłana i Męczennika (żył około roku Pańskiego 1619) Błogosławiony Melchior Grodziecki pochodził z zamożnej polskiej rodziny szlacheckiej herbu Radwan, która już w pierwszej połowie wieku XVI odgrywała znaczną rolę na Śląsku i Morawach. Ród ten w aktach urzędowych używał przydomka “z Brodu” a nazwisko Grodzieckich wziął

6.IX.niedziela czternasta po Zesłaniu Ducha Świętego

Najgłówniejszą chorobą naszą na świecie jest to, że siebie samych nazbyt miłujemy. Z tego źródła wszystko złe wynika, mianowicie, że albo nas tylko rzeczy doczesne obchodzą, a o duchowe i niebieskie nie dbamy; albo na obie strony się chyląc, chcemy służyć razem i Bogu i światu; albo przynajmniej przede wszystkim

Kościół Św. Anny, Biała Podlaska, w Białej Podlaskiej, Parafia Św. Anny

ajax-loader

Facebook