Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Kościół Św. Anny, kościół Św. Anny, Biała Podlaska, Tradycja katolicka

Die 26. Julii – S. Annæ Matris BMV

Pozdrowienie Świętej Anny Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Twoja łaska niechaj będzie ze mną. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona niech będzie Anna, Matka Twoja, z której bez zmazy i grzechu wyszłaś Panno Maryja, z Ciebie zaś narodził się Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. Amen. Za odmówienie tego

Niedziela IX po Świątkach

Gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem, ujrzawszy miasto płakał nad nim. Cóż Panu Jezusowi wyciska dziś łzy z oczu, i do żalu Go porusza? oto widok zaślepienia żydów w Jerozolimie, nie chcących się nawrócić do Boga, mimo tylu wyświadczonych im dobrodziejstw od Niego, i przekonanie, że męka Jego, do której

Niedziela VII po Świątkach

Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 7 Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Pan Jezus przez fałszywych proroków w odzieniu owczym przychodzących, których nam się strzec nakazuje, rozumie tutaj ludzi bezbożnych, w gruncie serca zepsutych, którzy jednak dla tym

Niedziela IV po Świątkach

Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 5 Gdy rzesze nalegały, aby słuchały słowa Bożego, a Jezus stał wedle jeziora Genezaret, ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze, i wszedł w jedną łódź, która była Szymonowa. Jak każden krok, każda okoliczność życia Jezusa Chrystusa, wielką w sobie zawiera naukę, i ma swoje

Litaniæ seraphici ordinis

Kýrie, eléison. Christer eléison. Kýrie, eléison. Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. Pater de cælis, Deus, miserére nobis. Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis. Sancta Trínitas, unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Génitrix, Sancta Virgo vírginum, Sancte Míchaël, ora pro

26 maja świętego Filipa Nereusza

Żywot świętego Filipa Nereusza, Wyznawcy (Żył około roku Pańskiego 1595) Kościół mało liczy Świętych, którzy by takiej od Pana Boga doznawali łaski i takiej dostąpili sławy u ludzi, jak Święty, któremu dzień dzisiejszy jest poświęcony. Filip urodził się we Florencji w roku 1515 ze znakomitej rodziny. Już w piątym roku

Poniedziałek Świąteczny

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego Ewangelia u Jana św. w rozdz. 3 Onego czasu rzekł Jezus Nikodemowi: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale iżby

5 Niedziela po Wielkanocy

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci dążymy do Ojca. Życie ziemskie to czas

8.05. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Die 8. Maji. Stanislai Episc. et Mart. Patroni Regni Poloniae Ad Magnif. Ant. O beate Stanislæ, Praesul plebis Cracoviæ, cujus signa victoriæ late patent Poloniæ: nam dono Christi gratiæ, pestes curdntur variæ. Tua, Martyr egregie, festa colentes hodie, Regi commen­da gloriæ, alleluja. Oratio. Deus, pro cujus honore gloriosus Pontifex Stanislaus

4 Niedziela po Wielkanocy

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy. Prosimy, by życie nasze było zgodne

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę Tragiczna sytuacja Kościoła Świętego, Matki naszej, i umiłowanej Ojczyzny, Polski, wymaga dla ich ratowania nadzwyczajnych środków. W związku z tym – na pokorną prośbę wiernych świeckich – ogłaszam powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Jej celem jest nawrócenie i pokonanie wszystkich ich wrogów:

Maj – miesiąc Maryi, I sobota miesiąca

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas.    Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta

27.IV.2021 Kościół św. Anny

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .fg-gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.7); } #gallery-2.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000; } #gallery-2.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption

Wykład Ewangelii św. na Niedzielę III po Wielkiej Nocy

Słowa Pana Jezusa w tej całej Ewangelii są pełne tajemnic, a wyrozumienie ich, zdolne jest napełnić najwyższą pociechą i radością ludzi prawdziwie na służbę Jego oddanych. Te pierwsze słowa Jego, maluczko, a już mię nie ujrzycie, i znowu maluczko, a ujrzycie mię, zawierają proroctwo śmierci i zmartwychwstania Jego, które uczniom

Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła Kilka dni temu przejeżdżałem obok czyjegoś ogrodu i zobaczyłem tam nie jednego, a dwa strachy na wróble. Zdałem sobie sprawę, że coraz rzadziej widuje się te karykatury – ot, jeszcze jedno echo minionej epoki. Ale przyszło mi też na myśl, że strach na wróble to właściwy

Papież Słowiański/Ludowy brat

Jednym z dowodów przeciwko “sedewakantyzmowi” miałaby być “przepowiednia” Juliusza Słowackiego o “słowiańskim papieżu”, identyfikowanym z Janem Pawłem II, a zawarta w wierszu “Pośród niesnasków- Pan Bóg uderza”. W istocie jednak kontekst tego cytatu przemawia raczej za tymi, którzy są przekonani o obecnym braku autorytetu w Kościele. W Polsce raz po

Piątek Wielkanocny

Piątek Wielkanocny Stacja odbywa się w bazylice świętych Męczenników i ich Królowej. Kościół ten to dawna świątynia pogańska, wzniesiona ku czci wszystkich bogów, zwana Panteonem. W VII wieku przeniesiono do niej z katakumb liczne relikwie męczenników. Miejsce kultu bogów pogańskich zamieniono na miejsce czci Męczenników, którzy ponieśli śmierć za odmowę

Surrexit vere, Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najlepsze życzenia zdrowych i błogosławionych Świąt i okresu Paschalnego Życzymy nieustannego Błogosławieństwa Bożego i Opieki Matki Najświętszej, –Maryi i Św. Anny. Niech nasz Pan Jezus zmartwychwstały uwolni Kościół Święty ze śmiertelnego uścisku masonerii i modernizmu, w którym struktury niegdyś kościelne

Wielki Piątek

WIELKI PIĄTEK. Grzech odnawia mękę Jezusa Chrystusa. Upadli… znowu krzyżujący sami sobie Syna Bożego i na pośmiewisko mający. Żyd. VI, 6. Czy można sobie wyobrazić większą zbrodnię, niż ta, którą popełnili żydzi, skazawszy na śmieć Syna Bożego, którego oczekiwano cztery tysiące lat, który wzbudzał podziwienie Proroków, który był nadzieją Patriarchów,

o. Wenanty Katarzyniec – 100 lecie śmierci

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! W marcu 2021 roku obchodzimy setną rocznicę śmierci ojca Wenantego Katarzyńca, franciszkanina konwentualnego, zmarłego w opinii świętości. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął papież Pius XII. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe pisał o swoim znajomym, że nie czynił rzeczy nadzwyczajnych, ale zwyczajne robił nadzwyczajnie.

Zwiastowanie NMP

In Annuntiatione Beate Maria Virgine Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego i czcimy Maryję, która została wybrana na Matkę Boga. Godność ta była źródłem wszystkich Jej przywilejów (antyfona na wejście, kolekta). Cud zapowiedziany Achazowi przez proroka Izajasza (lekcja) spełnił się w ubogiej Dziewicy z Nazaretu (ewangelia).

Krótki wykład świętej Ewangelii na Niedzielę V Postu czyli Męki Pana Chrystusowej

Na Niedzielę V Postu czyli Męki Pana Chrystusowej Ewangelia u Jana św. w rozdz. 8 W on czas mówił Jezus rzeszom żydowskim i przełożonym kapłańskim: który z was dowiedzie na mnie grzechu? Pan Jezus pyta się najgłówniejszych nieprzyjaciół swoich, których serca samą zazdrością pałały, a przeto nienawiścią ku Niemu napełnione

Nowenna do Józefa św.

Nowenna do św. Józefa   Modlitwa do św. Józefa, którą odmawia się w każdym dniu nowenny.   Chwalebny Józefie święty, godzien w odznaczający się sposób między wszystkimi Świętymi być szanowanym, kochanym i wzywanym dla doskonałości cnót, wysokości chwały i możności przyczyny Twojej! oto w obecności czci najgodniejszej Trójcy Przenajświętszej, Jezusa,

Kościół Św. Anny, Biała Podlaska, w Białej Podlaskiej, Parafia Św. Anny

ajax-loader

Facebook