Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Kościół Św. Anny, kościół Św. Anny, Biała Podlaska, Tradycja katolicka

Na dzień Wszystkich Świętych

Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 5 Widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego, a otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Pan Jezus w tych ośmiu błogosławieństwach zawarł treść całego prawa, i zostawił nam w

31.X. Chrystusa Króla

Christus vincit, Christus regnat, Christus ímperat!

Niedziela XXII po Świątkach. 24.X. św. Rafała Archanioła

Na Niedzielę XXII po Świątkach Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 22 Odszedłszy Faryzeuszowie, naradzali się jakoby Jezusa podchwycili w mowie. I posłali Mu uczniów swoich z Herodianami, mówiąc: Nauczycielu, wiemy iżeś prawdziwy i drogi Bożej w prawdzie nauczasz, a nie dbasz na nikogo, albowiem nie oglądasz się na osobę

Na Niedzielę XX po Świątkach

Ewangelia u Jana św. w rozdz. 4 Był pewny królik, którego syn chorował w Kafarnaum. Ten gdy usłyszał, iż Jezus przyszedł z żydowskiej ziemi do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby zstąpił a uzdrowił syna jego, bo poczynał umierać. A Pan Jezus mu rzekł: jeśli znaków i cudów

2. października Aniołów Stróżów

Aniele Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój: Rano, wieczór, we dnie, w nocy, Bądź mi zawsze ku pomocy. Modlitwa św. Karola Boromeusza do św. Anioła Stróża Najuczynniejszy święty Strażniku, Aniele Boży! Czynię cię wykonawcą testamentu i ostatniej mojej woli, abyś mi wyjednał u Pana mego trojaką łaskę. Pierwsza jest:

26.IX. Matki Boskiej Leśniańskiej

Modlitwa do Matki Boskiej Leśniańskiej. Najsłodsza w gorzkich smutkach i utra­pieniach Opiekunko, Najświętsza Maryjo Panno, któraś cudownie na drzewie gruszy w świętym obrazie objawić się raczyła, zechciej macierzyńską swą opieką osłodzić wszystkie uciski i dolegliwości moje. Niech mi wszystko odwróci Twa przyczyna na chwałę Boga i na Twe wysławienie, by

Nie szczepimy się

Jak określić osoby, które od dwu lat bezrefleksyjnie akceptują opowiadania o wilkołaku w postaci mitycznego wirusa, którego jedyną materialna manifestacją jest niekończący się potok propagandy medialnej wyliczający ilość enigmatycznych jego „przypadków”, osoby które bez słowa sprzeciwu ze spuszczonymi głowami paradują w kagańcach, utrzymują „dystans socjalny”, pozwalają na swój areszt domowy

XVII Niedziela po Zielonych Świątkach

Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 22 W on czas przyszli do Jezusa Faryzeuszowie, i spytał Go jeden z nich zakonny doktor, kusząc Go: Nauczycielu, które jest wielkie przykazanie w zakonie? Nie w innym to celu pozwalał Pan Jezus, aby Mu Faryzeuszowie podstępne zapytania czynili, jak w tym, aby złość

18.IX. św. Józefa z Kupertynu.

Sobota -Suche Dni posta ścisły Św. Józef z Kupertynu (Copertino), wł. Giuseppe Maria Desa (ur. 17 czerwca 1603 w Copertino, zm. 18 września 1663 w Osimo) – franciszkanin konwentualny, święty Kościoła katolickiego, mistyk. Ojciec, Feliks Desa, był stolarzem. Wychowaniem dziecka zajmowała się głównie matka, Francescina z domu Banaca, kobieta pobożna

14 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie staje już czasu. Dlatego Kościół przypomina:

Die 26. Julii – S. Annæ Matris BMV

Pozdrowienie Świętej Anny Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Twoja łaska niechaj będzie ze mną. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona niech będzie Anna, Matka Twoja, z której bez zmazy i grzechu wyszłaś Panno Maryja, z Ciebie zaś narodził się Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. Amen. Za odmówienie tego

Niedziela IX po Świątkach

Gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem, ujrzawszy miasto płakał nad nim. Cóż Panu Jezusowi wyciska dziś łzy z oczu, i do żalu Go porusza? oto widok zaślepienia żydów w Jerozolimie, nie chcących się nawrócić do Boga, mimo tylu wyświadczonych im dobrodziejstw od Niego, i przekonanie, że męka Jego, do której

Niedziela VII po Świątkach

Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 7 Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Pan Jezus przez fałszywych proroków w odzieniu owczym przychodzących, których nam się strzec nakazuje, rozumie tutaj ludzi bezbożnych, w gruncie serca zepsutych, którzy jednak dla tym

Niedziela IV po Świątkach

Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 5 Gdy rzesze nalegały, aby słuchały słowa Bożego, a Jezus stał wedle jeziora Genezaret, ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze, i wszedł w jedną łódź, która była Szymonowa. Jak każden krok, każda okoliczność życia Jezusa Chrystusa, wielką w sobie zawiera naukę, i ma swoje

Litaniæ seraphici ordinis

Kýrie, eléison. Christer eléison. Kýrie, eléison. Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. Pater de cælis, Deus, miserére nobis. Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis. Sancta Trínitas, unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Génitrix, Sancta Virgo vírginum, Sancte Míchaël, ora pro

26 maja świętego Filipa Nereusza

Żywot świętego Filipa Nereusza, Wyznawcy (Żył około roku Pańskiego 1595) Kościół mało liczy Świętych, którzy by takiej od Pana Boga doznawali łaski i takiej dostąpili sławy u ludzi, jak Święty, któremu dzień dzisiejszy jest poświęcony. Filip urodził się we Florencji w roku 1515 ze znakomitej rodziny. Już w piątym roku

Poniedziałek Świąteczny

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego Ewangelia u Jana św. w rozdz. 3 Onego czasu rzekł Jezus Nikodemowi: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale iżby

5 Niedziela po Wielkanocy

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci dążymy do Ojca. Życie ziemskie to czas

8.05. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Die 8. Maji. Stanislai Episc. et Mart. Patroni Regni Poloniae Ad Magnif. Ant. O beate Stanislæ, Praesul plebis Cracoviæ, cujus signa victoriæ late patent Poloniæ: nam dono Christi gratiæ, pestes curdntur variæ. Tua, Martyr egregie, festa colentes hodie, Regi commen­da gloriæ, alleluja. Oratio. Deus, pro cujus honore gloriosus Pontifex Stanislaus

4 Niedziela po Wielkanocy

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy. Prosimy, by życie nasze było zgodne

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę Tragiczna sytuacja Kościoła Świętego, Matki naszej, i umiłowanej Ojczyzny, Polski, wymaga dla ich ratowania nadzwyczajnych środków. W związku z tym – na pokorną prośbę wiernych świeckich – ogłaszam powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Jej celem jest nawrócenie i pokonanie wszystkich ich wrogów:

Maj – miesiąc Maryi, I sobota miesiąca

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas.    Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta

27.IV.2021 Kościół św. Anny

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .fg-gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-6 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-6.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-6.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.7); } #gallery-6.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000; } #gallery-6.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption

Kościół Św. Anny, Biała Podlaska, w Białej Podlaskiej, Parafia Św. Anny

ajax-loader

Facebook