Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Kościół Św. Anny, kościół Św. Anny, Biała Podlaska, Tradycja katolicka

4 Niedziela po Wielkanocy

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy. Prosimy, by życie nasze było zgodne

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę Tragiczna sytuacja Kościoła Świętego, Matki naszej, i umiłowanej Ojczyzny, Polski, wymaga dla ich ratowania nadzwyczajnych środków. W związku z tym – na pokorną prośbę wiernych świeckich – ogłaszam powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Jej celem jest nawrócenie i pokonanie wszystkich ich wrogów:

Maj – miesiąc Maryi, I sobota miesiąca

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas.    Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta

27.IV.2021 Kościół św. Anny

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .fg-gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.7); } #gallery-2.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000; } #gallery-2.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption

Wykład Ewangelii św. na Niedzielę III po Wielkiej Nocy

Słowa Pana Jezusa w tej całej Ewangelii są pełne tajemnic, a wyrozumienie ich, zdolne jest napełnić najwyższą pociechą i radością ludzi prawdziwie na służbę Jego oddanych. Te pierwsze słowa Jego, maluczko, a już mię nie ujrzycie, i znowu maluczko, a ujrzycie mię, zawierają proroctwo śmierci i zmartwychwstania Jego, które uczniom

Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła Kilka dni temu przejeżdżałem obok czyjegoś ogrodu i zobaczyłem tam nie jednego, a dwa strachy na wróble. Zdałem sobie sprawę, że coraz rzadziej widuje się te karykatury – ot, jeszcze jedno echo minionej epoki. Ale przyszło mi też na myśl, że strach na wróble to właściwy

Papież Słowiański/Ludowy brat

Jednym z dowodów przeciwko “sedewakantyzmowi” miałaby być “przepowiednia” Juliusza Słowackiego o “słowiańskim papieżu”, identyfikowanym z Janem Pawłem II, a zawarta w wierszu “Pośród niesnasków- Pan Bóg uderza”. W istocie jednak kontekst tego cytatu przemawia raczej za tymi, którzy są przekonani o obecnym braku autorytetu w Kościele. W Polsce raz po

Piątek Wielkanocny

Piątek Wielkanocny Stacja odbywa się w bazylice świętych Męczenników i ich Królowej. Kościół ten to dawna świątynia pogańska, wzniesiona ku czci wszystkich bogów, zwana Panteonem. W VII wieku przeniesiono do niej z katakumb liczne relikwie męczenników. Miejsce kultu bogów pogańskich zamieniono na miejsce czci Męczenników, którzy ponieśli śmierć za odmowę

Surrexit vere, Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najlepsze życzenia zdrowych i błogosławionych Świąt i okresu Paschalnego Życzymy nieustannego Błogosławieństwa Bożego i Opieki Matki Najświętszej, –Maryi i Św. Anny. Niech nasz Pan Jezus zmartwychwstały uwolni Kościół Święty ze śmiertelnego uścisku masonerii i modernizmu, w którym struktury niegdyś kościelne

Wielki Piątek

WIELKI PIĄTEK. Grzech odnawia mękę Jezusa Chrystusa. Upadli… znowu krzyżujący sami sobie Syna Bożego i na pośmiewisko mający. Żyd. VI, 6. Czy można sobie wyobrazić większą zbrodnię, niż ta, którą popełnili żydzi, skazawszy na śmieć Syna Bożego, którego oczekiwano cztery tysiące lat, który wzbudzał podziwienie Proroków, który był nadzieją Patriarchów,

o. Wenanty Katarzyniec – 100 lecie śmierci

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! W marcu 2021 roku obchodzimy setną rocznicę śmierci ojca Wenantego Katarzyńca, franciszkanina konwentualnego, zmarłego w opinii świętości. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął papież Pius XII. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe pisał o swoim znajomym, że nie czynił rzeczy nadzwyczajnych, ale zwyczajne robił nadzwyczajnie.

Zwiastowanie NMP

In Annuntiatione Beate Maria Virgine Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego i czcimy Maryję, która została wybrana na Matkę Boga. Godność ta była źródłem wszystkich Jej przywilejów (antyfona na wejście, kolekta). Cud zapowiedziany Achazowi przez proroka Izajasza (lekcja) spełnił się w ubogiej Dziewicy z Nazaretu (ewangelia).

Krótki wykład świętej Ewangelii na Niedzielę V Postu czyli Męki Pana Chrystusowej

Na Niedzielę V Postu czyli Męki Pana Chrystusowej Ewangelia u Jana św. w rozdz. 8 W on czas mówił Jezus rzeszom żydowskim i przełożonym kapłańskim: który z was dowiedzie na mnie grzechu? Pan Jezus pyta się najgłówniejszych nieprzyjaciół swoich, których serca samą zazdrością pałały, a przeto nienawiścią ku Niemu napełnione

Nowenna do Józefa św.

Nowenna do św. Józefa   Modlitwa do św. Józefa, którą odmawia się w każdym dniu nowenny.   Chwalebny Józefie święty, godzien w odznaczający się sposób między wszystkimi Świętymi być szanowanym, kochanym i wzywanym dla doskonałości cnót, wysokości chwały i możności przyczyny Twojej! oto w obecności czci najgodniejszej Trójcy Przenajświętszej, Jezusa,

Nowenna do św. Józefa ( 10 – 18 marca )

Modlitwa do św. Józefa, którą odmawia się w każdym dniu nowenny. Chwalebny Józefie święty, godzien w odznaczający się sposób między wszystkimi Świętymi być szanowanym, kochanym i wzywanym dla doskonałości cnót, wysokości chwały i możności przyczyny Twojej! oto w obecności czci najgodniejszej Trójcy Przenajświętszej, Jezusa, przybranego Syna Twojego, Najśw. Panny Maryi

4 marca Św. Kazimierza Królewicza

Św. Kaźmierz synem był Kazimierza III. Jagiellończyka, króla polskiego, i Elżbiety córki Alberta cesarza. Historyk Kromer pisze, że Elżbieta była najpobożniejsza królowa w XV stuleciu, nic więc dziwnego, że świątobliwie wychowała swe dzieci, a szczególniej Kaźmierza, który urodził się w Krakowie 1458. — Nad wiek swój poważny, unikał płochych żaba

2Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę

Najwyższa ważność aktu żalu

„Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26). Starajmy się unikać grzechu, zwłaszcza grzechu ciężkiego, śmiertelnego. Jeśli popełnimy grzech śmiertelny, biegnijmy jak najszybciej do spowiedzi! Jeśli spowiedź nie jest możliwa, jak najszybciej

Zmiany w przepisach wielkopostnych prowadzą do utraty ducha pokutnego

W tym samym czasie, gdy ten biuletyn dociera do domów naszych czytelników na całym świecie, rozpoczął się już czas Wielkiego Postu. Zakończywszy okres Siedemdziesiątnicy jesteśmy przygotowani do przyjęcia na swe skronie popiołu, uznając tym samym nasz grzeszny charakter i modląc się byśmy w jakiś sposób zdołali zadośćuczynić za te straszne

Nauka na niedzielę zapustną zwaną inaczej pięćdziesiątnicą, o uleczeniu niewidomego

“A Jezus rzekł mu: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła ciebie”.  Ew. u św. Łuk. r. 18 Z pomiędzy rzeczy, które Pan Bóg stworzył dla użytku człowieka, światło jest rzeczą najpiękniejszą i najpotrzebniejszą. Bez światła cały świat byłby jak straszne więzienie, ludziom i zwierzętom trudno byłoby się poruszać, trudno z miejsca na

Ojciec Pio – Obrońca Mszy trydenckiej – antymodernista

Nie miał nic wspólnego z „posoborowym” duchem „odnowy” w Kościele. Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne. Ostro krytykował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów współczesnego świata (aggiornamento). Wymagał surowej obyczajowości. W głębokiej duchowości Ojca Pio (1887-1968) nie było krzty popularnego

Krótki wykład Świętej Ewangelii na Niedzielę Mięsopustną/Niedzielę Sześćdziesiątnicy

Gdy się wielka rzesza schodziła, i z miast kwapili się do Jezusa, rzekł przez podobieństwo: wyszedł ten, który sieje, siać nasienie swoje. To nasienie znaczy według wykładu samegoż Zbawiciela Jezusa Chrystusa słowo Boże, tak zewnętrzne nauki, które słyszymy uszami ciała, jako też wewnętrzne natchnienia Boskiego, które się nam w głębi

Umierająca religia Novus Ordo

Niedawno ksiądz Novus Ordo w Maryland napisał na Twitterze: “Krótko mówiąc: każda diecezja jest pełna parafii – z coraz mniejszą liczbą wiernych, przeważnie w starszym wieku – zajmujących podupadające budynki, posiadających mniejsze fundusze, a w ciągu kilku krótkich lat zderzymy się z krzywą rozkładu normalnego (Gaussa) dotyczącą zarówno ludzi jak

Kościół Św. Anny, Biała Podlaska, w Białej Podlaskiej, Parafia Św. Anny

ajax-loader

Facebook