Strona kościoła Św.Anny w Białej
1596-2018
Tradycja
Wiara naszych Ojców, tradycyjna, bez zniekształceń!
Piękno architektury
Fara – Najstarsza i najpiękniejsza świątynia Białej i okolic
Modlitwy
Gorzkie Żale, Różaniec, Litanie, Odpust Ś.Anny, Ś.Jana z Kęt
Bieżące informacje
Z życia kościoła w Białej Podlaskiej
Unikalne - stare i nowe - zdjęcia
Galeria – zdjęcia i filmy. Historia i teraźniejszość
Tradycyjna liturgia
Teksty o Mszy Świętej Św. Piusa V. Link do Mszy Św. na żywo- (non una cum )
ECCLESIA SANCTAE ANNE
IN BIALA PODLASKA
Strona Kościoła Św.Anny
informacyjna
Tradycja

Architektura związana ze tradycyjnymi Nabożeństwami

Kaplica Radziwiłłowska

Perła barokowej architektury Kościelnej Podlasia
Kaplica różańcowa

Cudowny obraz Matki Bożej w ołtarzu w tej Kaplicy

[lbg_audio3_html5 settings_id=’2′]

ECCLESIA SANCTAE ANNE IN BIALA PODLASKA
IN BIALA PODLASKA
Strona Kościoła Św.Anny
informacyjna
Tradycja

Architektura związana ze tradycyjnymi Nabożeństwami

Kaplica Radziwiłłowska i różańcowa

Perły architektury i miejsce modlitwy

placeholder
Fara - najstarszy kościół Białej
i najpiękniejszy
Wybudowany przez Radziwiłłów

Korpus prostokątny, murowany, w stylu zapóźnionego gotyku

Wnętrze Kościoła

Ołtarz główny, barokowy zbudowano przed 1696 z czarnego marmuru dębnickiego.

na zewnątrz na kopule u stóp łacińskiego krzyża nad sygnaturką półksiężyc turecki

dla uczczenia zwycięstwa jej brata Jana III Sobieskiego nad islamem.

1596-2018
ponad 420 lat tradycji

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH

O. MIKOŁAJ ŁĘCZYCKI SI

CZĘŚĆ PIERWSZA O pobudkach do unikania grzechu śmiertelnego ––––––

Pobudka jedenasta

Grzech śmiertelny jest przyczyną wiecznego potępienia. Niektóre grzechy dopełniają liczbę, którą Bóg od wieków przewidział i naznaczył dla tych, których skazuje na wieczne potępienie.

Ci, którzy się nie uczyli teologii wiedzieć powinni i zrozumieć, że Bóg nikogo nie wtrąca do piekła, dopóki naznaczonej liczby grzechów nie wypełni. Dla jednego może być ta liczba mniejsza, dla innego większa; atoli za jeden grzech ciężki już człowiek zasługuje na wieczne potępienie.

Najświętsza Panna powiedziała raz św. Brygidzie: „Grzesznicy nie zwracają na to uwagi, że jeden grzech ciężki, w którym mają upodobanie, wystarczy aby byli na wieki potępieni. Skoro tedy grzesznik wypełni liczbę grzechów, którą dla niego Bóg przewidział, już na pewno od Boga odrzucony będzie”.

Tak pouczają nas teolodzy i Ojcowie Kościoła i poczucie sprawiedliwości się tego domaga. Cornelius a Lapide wyjaśniając słowa św. Pawła o Żydach aby wypełnili grzechy swoje tak powiada: Żydzi dodają grzechy do grzechów, aby wypełnili miarę, którą im Bóg przeznaczył; gdy ją wypełnią, za wszystkie te grzechy razem będzie ich karał klęską, jaką im zada Tytus i Rzymianie. I tak dalej mówi: stąd jasna jest rzecz, że jak Bóg miastom i państwom, tak samo i pojedynczym ludziom wyznacza pewną liczbę grzechów i czeka z karą dopóki im się ta liczba nie wypełni, a gdy się wypełni od razu za wszystko karę wymierzy.

Potwierdza się to z tego, co napisane jest w pierwszej Księdze Mojżesza r. 15, w. 16. Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomstwu dać ziemię Chanaan. 400 lat upłynęło, aż potomkowie Abrahama po powrocie z Egiptu tę ziemię osiedli; bo 400 lat czekał jeszcze Bóg, aż grzechy Chananejczyków się wypełnią, wtedy dopiero ich ukarał, oddając ich w ręce Izraelitów.

Tak mówił i Pan Jezus do faryzeuszów: I wy wypełnijcie miarę ojców waszych, którzy zabijali proroków. Posyłam do was proroków a wy ich zabijecie i ukrzyżujecie… aby przyszła na was wszystka krew, począwszy od Abla aż do Zachariasza. (Mt. 23, 32-35). Gdy więc żaden nie wie, którym grzechem dopełni tę liczbę, za którą nieodwołalnie będzie potępiony od Boga, powinien wystrzegać się każdego grzechu ciężkiego, aby przypadkiem popełniając grzech, tej liczby nim nie dopełnił; a wtedy nie naraził się na niechybną zgubę wieczną przez swoją własną winę.

–––––––––

Ks. Mikołaj Łęczycki T. J., Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych. Z łacińskiego oryginału przełożył na nowo X. J. P. Kraków 1930. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, ss. 56-59.


Św. Jan z Kęt

Obraz Jana Kantego w kaplicy Radziwiłowskiej; relikwie Świętego


26. VII. odpust Świętej Anny

Modlitwy, Litania oraz święte obrazki przedstawiające Patronkę naszego Kościoła – są na stronie


Grota Matki Boskiej
Przed Świątynia jest grota z prześliczna figurą NMP (zbudowana w latach 40.)


Strona o Kościele Świętej ANNY
Biała Podlaska, ul. Warszawska

Kościół w Białej istniał już w 1525 r., następnie zabrany w 1554 r. przez protestantów, lecz po paru latach wrócił do właścicieli. Obecny kościół parafialny murowany, fundacji Krzysztofa Radziwiłła z 1542 r., konsekrowany w 1572 r., był parafialnym do 1919 r., następnie parafia przeniesiona została do kościoła Narodzenia NMP., zaś 1925 r. służy ponownie jako parafialny. Styl barokowy.

Jeśli posiadasz interesujące dane historyczne lub zdjęcia
podziel się - skontaktuj się
Skontaktuj się
Św. Jan z Kęt

Obraz Jana Kantego w kaplicy Radziwiłowskiej; relikwie Świętego

26. VII. odpust Świętej Anny

Modlitwy, Litania oraz święte obrazki przedstawiające Patronkę naszego Kościoła – są na stronie

Grota Matki Boskiej

Przed Świątynia jest grota z prześliczna figurą NMP (zbudowana w latach 40.)
Strona o Kościele Świętej ANNY
Biała Podlaska, ul. Warszawska 3A

Kościół w Białej istniał już w 1525 r., następnie zabrany w 1554 r. przez protestantów, lecz po paru latach wrócił do właścicieli. Obecny kościół parafialny murowany, fundacji Krzysztofa Radziwiłła z 1542 r., konsekrowany w 1572 r., był parafialnym do 1919 r., następnie parafia przeniesiona została do kościoła Narodzenia NMP., zaś 1925 r. służy ponownie jako parafialny. Styl barokowy.

Jeśli posiadasz interesujące dane historyczne lub zdjęcia
podziel się - i skontaktuj się
Kontakt

Facebook