Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Kościół Św. Anny, kościół Św. Anny, Biała Podlaska, Tradycja katolicka

2Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę

Najwyższa ważność aktu żalu

„Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26). Starajmy się unikać grzechu, zwłaszcza grzechu ciężkiego, śmiertelnego. Jeśli popełnimy grzech śmiertelny, biegnijmy jak najszybciej do spowiedzi! Jeśli spowiedź nie jest możliwa, jak najszybciej

Zmiany w przepisach wielkopostnych prowadzą do utraty ducha pokutnego

W tym samym czasie, gdy ten biuletyn dociera do domów naszych czytelników na całym świecie, rozpoczął się już czas Wielkiego Postu. Zakończywszy okres Siedemdziesiątnicy jesteśmy przygotowani do przyjęcia na swe skronie popiołu, uznając tym samym nasz grzeszny charakter i modląc się byśmy w jakiś sposób zdołali zadośćuczynić za te straszne

Nauka na niedzielę zapustną zwaną inaczej pięćdziesiątnicą, o uleczeniu niewidomego

“A Jezus rzekł mu: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła ciebie”.  Ew. u św. Łuk. r. 18 Z pomiędzy rzeczy, które Pan Bóg stworzył dla użytku człowieka, światło jest rzeczą najpiękniejszą i najpotrzebniejszą. Bez światła cały świat byłby jak straszne więzienie, ludziom i zwierzętom trudno byłoby się poruszać, trudno z miejsca na

Ojciec Pio – Obrońca Mszy trydenckiej – antymodernista

Nie miał nic wspólnego z „posoborowym” duchem „odnowy” w Kościele. Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne. Ostro krytykował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów współczesnego świata (aggiornamento). Wymagał surowej obyczajowości. W głębokiej duchowości Ojca Pio (1887-1968) nie było krzty popularnego

Krótki wykład Świętej Ewangelii na Niedzielę Mięsopustną/Niedzielę Sześćdziesiątnicy

Gdy się wielka rzesza schodziła, i z miast kwapili się do Jezusa, rzekł przez podobieństwo: wyszedł ten, który sieje, siać nasienie swoje. To nasienie znaczy według wykładu samegoż Zbawiciela Jezusa Chrystusa słowo Boże, tak zewnętrzne nauki, które słyszymy uszami ciała, jako też wewnętrzne natchnienia Boskiego, które się nam w głębi

Umierająca religia Novus Ordo

Niedawno ksiądz Novus Ordo w Maryland napisał na Twitterze: “Krótko mówiąc: każda diecezja jest pełna parafii – z coraz mniejszą liczbą wiernych, przeważnie w starszym wieku – zajmujących podupadające budynki, posiadających mniejsze fundusze, a w ciągu kilku krótkich lat zderzymy się z krzywą rozkładu normalnego (Gaussa) dotyczącą zarówno ludzi jak

Matki Boskiej Gromnicznej

KAZANIE 5-e Zasługa wiary i jej przejawy KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI “Oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów: Światłość na objawienie poganów”. Łk. II, 30-31. Uroczystość dzisiejsza bogaty przedstawia nam przedmiot do rozmyślania. Oto niepokalana Dziewica, żądna coraz doskonalszego oczyszczenia, by uczcić nieskończoną nieskazitelność Boga,

Niedziela Siedemdziesiątnica

O ważności zbawienia wiecznego Nauka Świętego Alfonsa Liguorego Biskupa I Doktora Kościoła (*) “Posłał je do winnicy swojej”. Ew. u św. Mat. r. 20. Winnicą Pańską są dusze nasze, które nam Bóg powierzył na to, abyśmy je dobrymi uczynkami uprawiali i aby czasu swego dostały się do chwały wiekuistej. Ale

Kilka słów do grzesznika

Kilka słów do grzesznika który nie tylko, że sam głosem Bożym gardzi i nawrócić się nie chce lecz i drugich przez gorszące mowy i zły przykład z drogi cnoty zwieść usiłuje. Jeśliś przez swoją złość, a może przez świętokradztwa ściągnął jako Judasz karę zaślepienia i odrzucenia, iż widząc nie widzisz

Św. Piotra Nolasco, Wyznawcy

Św. Piotr Nolasco założył pod wpływem objawienia Matki Bożej nowy zakon, którego celem było wykupywanie chrześcijan z niewoli muzułmańskiej. Zakonnicy zobowiązywali się specjalnym ślubem do osobistego oddania się w niewolę, jeżeli byłoby to potrzebne do uwolnienia jeńca. Św. Piotr umarł w Barcelonie 25 grudnia 1256 roku. Wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy

Kościół Św. Anny zima 2021

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, R. Teraz i na wieki wieków. V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.   Poświęcenie się Duchowi św. Duchu święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w

15.I.św.Pawła Pustelnika

Litania do św. Pawła Pierwszego Pustelnika (do prywatnego odmawiania). Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się

10.I Świętej Rodziny

Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu, w zwyczajnych warunkach, rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne, oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające dom nazaretański. W lekcji św. Paweł

9 stycznia – św. Marcjanny z Cezarei

Pod koniec III wieku w Rusuccur, w małym miasteczku w Cezarei Mauretańskiej (dzisiejsza Algieria) żyła kobieta imieniem Marcjanna. Była równie pobożna co piękna. W bardzo młodym wieku poświęciła swoje dziewictwo Bogu i porzuciła wszystko, by zamieszkać w pobliskiej grocie. Pewnego dnia, z pewnością przynaglona jakimś boskim natchnieniem, opuściła swój erem,

3.I. Święto Imienia Jezus

3.I. Święto Imienia Jezus – św. Pius X wyznaczył je na niedzielę po Nowym Roku. Patron na miesiąc styczeń: Najświętsze Imię Jezus Słowo Boże zstępuje z nieba na ziemię i w przeczystym łonie Maryi przybiera naturę człowieczą. Syn Boży staje się człowiekiem: natura Boska i natura ludzka jednoczą się w

Na uroczystość św. Szczepana

KAZANIE I. Męczennicy Chrześcijaństwo wydało pierwszy swój owoc, a tym owocem – męczennik. Jak każde drzewo rodzi owoce według rodzaju swego, tak drzewo chrześcijaństwa rodzi męczenników, albowiem korzenie jego na górze kalwaryjskiej, tam, gdzie na krzyżu umarł Król męczenników. Z tych męczenników pierwszy Szczepan św. godzien tuż obok Dzieciątka Jezus

8. XII Niepokalane Poczęcie N.M.P.

KAZANIA NA UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA NIEPOKALANEJ DZIEWICY BOGARODZICY Na uroczystość Niepokalanego Poczęcia KAZANIE 2-e Niepokalane zwierciadło skalanej ludzkości KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI “Wszystka jesteś piękna Przyjaciółko moja, a nie masz w Tobie zmazy” Pieśń IV, 7. Pięknością duszy jest jej niepokalaność; stąd też styl, charakter czy­sty, nazywany pięknym. Maryja

X.Piotr Skarga SI. Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście)

Treść kazania: Troje proroctwo Pańskie. I. Kiedy ten świat koniec mieć ma, a które tego znaki będą, i o antychryście. Świat ten miał początek, i koniec mieć będzie. Sześć znaków końca świata. Pierwszy opowiadanie Ewangeliej po wszym świecie. Indianie i Nowy świat dopiero Ewangelią przyjmują. Drugi znak. Trzeci znak. Cuda

Nowenna do Św.Stanisława Kostki (4.X-12.X)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za

Uroczystość Wszystkich Świętych

Słuszna rzecz, chrześcijanie katolicy, abyśmy czcili i wysławiali Świętych Pańskich, których sam Bóg wysławia i chwali. Za ich wierność dał im Stwórca niewymowną nagrodę w niebiesiech, jako napisane jest w Psalmie 138: W wielkiej są uczciwości, Boże, przyjaciele Twoi (w. 17). I sam Zbawiciel zapewnił: Jeśli mi kto będzie służył,

Modlitwa za Ojczyznę

Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny ogłosił niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przesłanki eugenicznej do dokonywania aborcji. Jak wiemy siły piekieł rozpętały nagonkę na wszystkich, którzy opowiadają się za ochroną życia chorych nienarodzonych dzieci. Mamy do czynienia z bezprecedensową próbą zdestabilizowania państwa i ładu społecznego. Obowiązkiem każdego katolika jest obrona Ojczyzny; przynajmniej

25.X. Święto Chrystusa Króla

Dlaczego moderniści przesunęli Święto Chrystusa Króla? Ks. Kevin Vaillancourt Nie tak dawno temu, gdy w ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego przygotowywałem się do odprawienia Mszy dla kilku rodzin w pewnej “misyjnej” kaplicy miało miejsce interesujące zdarzenie. Gdy przygotowywałem ołtarz do Mszy, jeden z przebywających tam mężczyzn zapytał mnie: “Ojcze, czy będzie

Kościół Św. Anny, Biała Podlaska, w Białej Podlaskiej, Parafia Św. Anny

ajax-loader

Facebook