historia

Kościół w Białej Podlaskiej (wtedy Alba Ducalis, czyli Białej radziwiłłowskiej) istniał już w r. 1525, potem zabrany w 1554 r. przez heretyków, czyli protestantów, lecz po paru latach wrócił do właścicieli. Kościół jest murowany, a ufundował go książę Krzysztof Radziwiłł w r.1542 , zaś Biskup dokonał konsekracji świątyni w 1572r. Kościół (fara, czyli nasjtarszy) był parafialnym do roku 1919. Ponownie służy jako parafia od 1925 r. Styl kościoła barokowy. Księgi metrykalne prowadzi się od 1725 r. We wnętrzu kościoła można zobaczyć ołtarz główny, barokowy, murowany i marmoryzowany, typowy przykład barokowego, potrydenckiego Ołtarza z drugiej połowy XVII wieku. W tym ołtarzu są umieszcone obrazy: nad tabernakulum Ofiarowanie w świątyni, zaś w górnej części ołtarza –Św. Anna Samotrzecia (1771). Poza tym w Kościele są 2 boczne ołtarze z 1. połowy XVIII w. z obrazami Przemienienie Pańskie i Św. Józef. Po prawej stronie, w kaplicy Wołłowiczów (kaplicy Różańcowej) znajduje cudowny Obraz Matki Boskiej  z Dzieciątkiem z XVII w., otoczony licznymi wotami, świadkami wielu łask. W kaplicy tej możemy podziwiać tez zespół XVIII-wiecznych rzeźb stanowiących pozostałość po dawnym bogatym wyposażeniu kaplicy Różańcowej. Po przeciwnej stronie nawy kościoła znajduje siękaplica Radziwiłłowska, a tam obrazy – scena zdjęcia Chrystusa z krzyza- Opłakiwanie (kopia wg Jana Reisnera), obraz przedstawiający Świętego Jana Kantego (z 1911r.), XVII-wieczna rzeźba Św. Sebastiana. W świątyyni znajdują się równieżL XVIII-wieczne konfesjonały, portale, ambona z początku XVIII wieku, prospekt organowy z początku XVIII wieku, kamienna kropielnica z 1648 roku,XVIII-wieczne relikwiarze.

PONIŻEJ sylwetki Xięży Proboszczów – którzy się zasłużyli dla BIAŁEJ, i Kościola Św. Anny

null

ks. Krzysztof Wilski - Ciborowicz

urodzony w 1576 roku. Proboszcz. Mianowany przez biskupa Achacego Grochowskiego 8 czerwca 1628 roku Oficjałem (Oficjałat obejmował Podlasie i tzw. Trakt Brzeski) po śmierci ks. Jakuba Bielawskiego, proboszcza łomaskiego. W 1628 roku doprowadził do utworzenia Akademii Bialskiej. Zmarł w Piotrkowie w 1631 roku.

null

ks. biskup Ludwik Riaucour

Był sufraganem łuckim, biskup ordynariusz łucki Andrzej Stanisław Załuski skierował go w północne rejony diecezji dla lepszej administracji. Ks. Riaucour został proboszczem parafii Narew, gdzie w 1728 roku odbudował stary drewniany kościół. Stąd, prawdopodobnie od października 1729 roku, trafił do Białej. 10.12.1738 roku otrzymał w Białej, od biskupa Załuskiego, urząd oficjała brzeskiego i podlaskiego. Biskup łucki Franciszek Antoni Kobielski powierzył mu reformę seminarium duchownego w Janowie Podlaskim .

null

Ks. Antoni Soszyński

- Ksiądz, historyk, regionalista, tradycjonalista, narodowiec.

ajax-loader

Facebook