Sprowadzenie obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej do Leśnej Podlaskiej


Modlitwa do Matki Boskiej Leśniańskiej.
Najsłodsza w gorzkich smutkach i utra­pieniach Opiekunko, Najświętsza Maryjo Panno, któraś cudownie na drzewie gruszy w świętym obrazie objawić się raczyła, zechciej macierzyńską swą opieką osłodzić wszystkie uciski i dolegliwości moje. Niech mi wszystko odwróci Twa przyczyna na chwałę Boga i na Twe wysławienie, by nie jako z kamienia, lecz jakby mlekiem i mio­dem w służbie Bożej upływało życie moje. Wielowładna Twa moc w cudownym obra­zie Leśniańskim wykazała się łaskawą na wszelkie choroby, nawiedzania czartowskie, Ty, jako Matka łask i cudów, cieszysz smutnych dobrodziejstwami Swymi. Umar­łym życie przywracasz, grzeszników jednasz z Bogiem, gdy ich do pokuty kłonisz i grzechów odpuszczanie od Boga przyno­sisz, nikogo, do Ciebie się uciekającego, nie odrzucasz, w każdej potrzebie ratujesz i po­silasz. Posil tedy i mnie, garnącego się pod Twą świętą obronę, który Cię wielbić pragnę najlepiej, jak zdołam;
w tym świę­tym obrazie kamiennym ukryj pod Twymi gałązkami świętego drzewa. Niech mi ża­dne upały cielesne, światowe i czartowskie nie szkodzą w życiu. Udzielaj mi codziennie posiłku duchowego, a po śmierci stań mi się słodką i łaskawą Obronicielką! Amen.

Matko Boska Leśniańska, módl się za nami.
Matko Boska Leśniańska, spraw, aby na ziemi całej był jeden prawdziwy Pasterz i jedna owczarnia
Matko Boska Leśniańska, miej nas zawsze w swej opiece