Cnoty świętych Trzech Króli  BP MARK A. PIVARUNAS CMRI

LIST REKTORA SEMINARIUM MATER DEI

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

Wszyscy znamy ewangeliczne opowiadanie o Trzech Świętych Mędrcach (Kacprze, Baltazarze i Melchiorze), którzy rozpoznali narodziny naszego Boskiego Zbawiciela poprzez pojawienie się gwiazdy i podążali za tym ciałem niebieskim aż do Betlejem. Może również wiemy, że ich relikwie znajdują się w niemieckiej katedrze w Kolonii. Jednak ilu z nas nigdy nie bierze pod uwagę wspaniałych cnót, jakie Święci Mędrcy – nie zaliczając się do Ludu Wybranego Starego Testamentu – ukazali nam przez swoją współpracę z łaską Bożą.

Zwróćmy przede wszystkim uwagę na poddanie się Mędrców Woli Bożej. Kiedy zobaczyli pojawienie się gwiazdy, rozpoznali w tym objawienie od Boga.

Przez modlitwę i rozważanie zrozumieli, że narodził się długo oczekiwany Mesjasz i zareagowali na to, odkładając na bok wszystkie swoje doczesne dążenia, aby znaleźć Mesjasza i ofiarować Mu cenne dary.

Nie ma wątpliwości, że podczas podróży napotkali wiele niedogodności, ale prawdopodobnie największą trudnością było zniknięcie gwiazdy, gdy dotarli już do Jerozolimy. Niemniej jednak wytrwali w poszukiwaniu i zasięgnęli porady u króla Heroda, który z kolei wypytał arcykapłanów i uczonych w Piśmie, co na temat miejsca narodzin Mesjasza mówi Pismo Święte. Możemy się tylko zastanawiać, dlaczego przywódcy Świątyni i lud Jeruzalem nie przyłączyli się do Mędrców podczas ich ostatniego etapu podróży do Betlejem. Ewangelia nie wspomina, aby ktokolwiek towarzyszył Mędrcom. Tak więc, pomimo obojętności tak wielu członków Ludu Wybranego, Mędrcy wytrwali w swym dążeniu i zostali nagrodzeni znalezieniem Boskiego Króla-Dzieciątka.

Jakże silną wiarę musieli posiadać, aby rozpoznać wśród ubóstwa miejsca narodzin Dziecię, które prorok Izajasz nazwał: „Przedziwny, Radny, Bóg, Mocny, Ojciec przyszłego wieku, Książę Pokoju”.

Dary, które Święci Mędrcy ofiarowali Boskiej Dziecinie, były wyjątkowe i stosowne: złoto dla Króla, kadzidło dla prawdziwego Boga i mirra na Jego pogrzeb.

Obyśmy – naśladując Trzech Świętych Króli – współpracowali z łaską Bożą, odkładając na bok nasze doczesne sprawy, gdy jest to konieczne, aby pełnić wolę Bożą, i co najważniejsze, wytrwale praktykowali naszą wiarę katolicką w świecie tak przepełnionym moralną i religijną obojętnością.

Z modlitwą i błogosławieństwem,

Bp Mark A. Pivarunas CMRI