8 maja (w Polsce): Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski.

  • 8 maja 2020
600 851 Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej
8 maja
Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika – 
S. Stanislai Episc. et Mart. Patroni Regni Poloniae.
W diec. Lwow. i Przemyskiej, zdwojony 2-ej klasy.
W innych diec. zdwojony I-ej klasy z oktawą
Szaty czerwone.
Kolekta:
Deus, pro cuius honóre gloriósus Pontifex Stanisláus gládiis impiórum occubit : praesta, quǽsumus ; ut omnes, qui eius implórant auxilium, petitiónis suae salutárem consequántur efféctum. Per Dóminum nostrum…
 
(Boże! Dla chwały Twojej sławny biskup Stanisław poległ od miecza bezbożnych : błagamy Cię, aby wszyscy, którzy wzywaja jego pomocy osiągnęli skutek zbawienny próśb swoich. Przez Pana naszego…)
Dziś wspominamy św. Stanisława – biskupa, męczennika i jednego z głównych patronów Polski.
O beáte Stanisláe, Præsul plebis Cracóviæ, cujus signa victóriæ late patent Polóniæ: nam dono Christi gratiæ, pestes curántur váriæ. Tua, Martyr egrégie, festa coléntes hódie, Regi commén­da glóriæ, alleluja.

 

ajax-loader

Facebook