Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy umiłowanym w Panu Bogu Czytelnikom strony / Parafianom
– bardzo wielu łask, darów i błogosławieństw Naszego Króla Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi Królowej Polski, doczekania Bożej normalności w Polsce i na świecie i wywyższenia Kościoła Świętego i wykorzenienia wszelkiej herezji, z modernizmem włącznie!

 

DZISIAJ W BETLEJEM, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, * Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, Króle witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają!