Pozdrowienie Świętej Anny

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Twoja łaska niechaj będzie ze mną. Błogosławionaś Ty
między niewiastami i błogosławiona niech będzie Anna, Matka Twoja, z której bez zmazy i grzechu wyszłaś Panno Maryja, z Ciebie zaś narodził się Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. Amen.

Za odmówienie tego pozdrowienia pozwolił Pius VII. za każdy raz 100 dni odpustu, a odmawiającym przynajmniej 10 razy w miesiąc, w święto Anny Świętej przy spowiedzi odpustu zupełnego – dnia 10 Stycznia 1815 r.

Litania o Świętej Annie

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Anno, módl się za nami.
Święta Anno, Babko Chrystusowa,
Święta Anno, Matko przenajświętszej Panny Maryi, niepokalanie poczętej,
Święta Anno, Małżonko Świętego Joachima,
Święta Anno, świekro Świętego Józefa,
Święta Anno, Arko Noego sprawiedliwego,
Święta Anno, Arko przymierza,
Święta Anno, Różdżko Jessego,
Święta Anno, ze krwi królewskiej idąca,
Święta Anno, Sławo Betlejemu,
Święta Anno, Przybytku Boski,
Święta Anno, Domie piękności,
Święta Anno, Obłoku żyzny,
Święta Anno, Obłoku jasny,
Święta Anno, Naczynie pełne łaski Bożej,
Święta Anno, Zwierciadło posłuszeństwa,
Święta Anno, Zwierciadło cierpliwości,
Święta Anno, Zwierciadło nabożeństwa,
Święta Anno, Obrono kościoła Bożego,
Święta Anno, Okręcie zbawienny tonącym,
Święta Anno, Drogo bezpieczna pielgrzymującym,
Święta Anno, Uwolnienie niewolników,
Święta Anno, Opiekunko ubogich sierot,
Święta Anno, Ozdobo stanu małżeńskiego,
Święta Anno, Matko osierociałych,
Święta Anno, Języku niemych przed Bogiem,
Święta Anno, Oświecenie ślepych,
Święta Anno, Pocieszycielko strapionych,
Święta Anno, Uzdrowienie chorych,
Święta Anno, Ucieczko grzesznych,
Święta Anno, Wspomożenie wiernych,
Święta Anno, Ratunek z nieba dająca wszystkim do Ciebie wołającym,
Święta Anno, Radości anielska,
Święta Anno, Córko patriarchów,
Święta Anno, Prawdo proroków,
Święta Anno, Pani apostołów,
Święta Anno, Umocnienie męczenników,
Święta Anno, Chwało kapłanów i lewitów,
Święta Anno, Utwierdzenie wyznawców,
Święta Anno, Korono panieńska,
Święta Anno, Ozdobo wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryja i t. d.

  1. Ozdobione są łaską wargi Twoje.
    R. Dla tego Cię ubłogosławił Bóg na wieki.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś prze błogosławioną, Annę za matkę przenajświętszej Rodzicielki jednorodzonego syna Twego obrać raczył: racz dać prosimy pokornie, abyśmy którzy nabożnym sercem pamiątkę jej obchodzimy, za jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa etc. Amen.