Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny ogłosił niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przesłanki eugenicznej do dokonywania aborcji. Jak wiemy siły piekieł rozpętały nagonkę na wszystkich, którzy opowiadają się za ochroną życia chorych nienarodzonych dzieci. Mamy do czynienia z bezprecedensową próbą zdestabilizowania państwa i ładu społecznego. Obowiązkiem każdego katolika jest obrona Ojczyzny;
przynajmniej przez modlitwę, a niekiedy nawet czynnie.
Niech Chrystus Król panuje w Polsce przez Niepokalaną Królową Polski!
Z kapłańskim błogosławieństwem,
ks. Rafał Trytek ICR