Modlitwy w czasie epidemii koronawirusa

  • 15 marca 2020
640 480 Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Deus, qui es gloriósus in glória sanctórum, qui cunctis ad eórum patrocínia confugiéntibus suæ petitiónis salutárem præstas effectum: concede plebi tuae : ut intercedénte beáto Rocho Confessóre tuo, quae in ejus commemoratione se devótam éxhibet, a languóre epidémiæ, quam in suo córpore pro tui nóminis glória passus est, sit líbera, et tuo nómini semper sit devóta. Per Dóminum.

Niech Cię Panie! przebłagają prośby nasze; które do tronu miłosierdzia Twego zanosimy w imię Jezusa Chrystusa. Niech za przyczyną najświętszej Panny Maryi i błogosławionego Rocha Wyznawcy wołanie nasze pożądany skutek odniosą: żebyś raczył oddalić od nas powietrze i śmierci nagłe i niech miłosierdzie Twoje grzechami naszymi zagniewane, pokutą przebłagamy, i litość Twoją chwalimy na wieki wieków. Amen.

Święty Rochu, módl się za nami!

(Święty Roch jest specjalnym Patronem przeciwko epidemii)

Módlmy się

Boże, któryś błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen

 

 

ajax-loader

Facebook