Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami.
Św. Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający,
Św. Stan. gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza,
Św. Stan. ukochany Synu Najśw. Panny Maryi,
Św. Stan. pobożny sługo św. Barbary,
Św. Stan. łaskawy obrońco konających,
Św. Stan. wybrana ozdobo Tow. Jez.,
Św. Stan. mężny siebie samego zwycięzco,
Św. Stan. dzielny pogromco duchów piekielnych,
Św. Stan. wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,
Św. Stan. niewzruszona wśród prześladowania opoko,
Św. Stan. jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,
Św. Stan. doskonały wzorze posłuszeństwa,
Św. Stan. mistrzu skromności i świątobliwości,
Św. Stan. piękny kwiecie czystości,
Św. Stan. gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego,
Św. Stan. zwycięzco własnych zmysłów, Św. Stan. któryś świętej ze chrztu nie-winności aż do śmierci dochował,
Św. Stan. którego Aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym nakarmili,
Św. Stan. któremu Marja Dzieciątko Jezus na ręku złożyła,
Św. Stan. któryś nieprzyjaciela duszne¬go znakiem krzyża świętego odpędził,

Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, up nam u Boga, Uproś nam u Boga.
Abyśmy bez sakramentów śś. z tego świata nie schodzili,
Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli,
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali,
Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo