Naprawdę Nowy Rzym jest ostatnio zdesperowany. 3 września 2020 roku Watykański Serwis Informacyjny opublikował historię, która rzekomo miała pokazać, że wielki tradycyjny papież św. Pius X (1903-1914) był „rewolucjonistą”, jak modernistyczny / marksistowski fałszywy papież Franciszek – Bergoglio. Artykuł został najwyraźniej opublikowany, aby wzmocnić słabnącą reputację Franciszka-Bergoglio, próbując skojarzyć Bergoglio z jednym z zaledwie dwóch papieży-świętych w ciągu ostatniego pół tysiąclecia (drugim był tradycyjny papież św.Pius V, który przez kanonizował na zawsze Mszę Św/ Łacińską).

Porównanie prawdziwego papieża Piusa X z heretykiem pseudopapieżem Bergoglio jest tak absurdalnym krzyczącym wręcz kłamstwem. Papież Pius był wielkim papieżem antymodernistycznym, który, podobnie jak Chrystus, wygnał złoczyńców ze świątyni. Jego Syllabus Błędów z 1907 r., „Lamentabili sane” potępił każdą z 65 konkretnych modernistycznych herezji. Kontynuuje Syllabus swoją encykliką Pascendi Dominic gregis z 2017 r., w której potępił herezję modernizmu, która zasadniczo zaprzecza obiektywnej prawdzie, głosząc zamiast tego prawdę względną, która sprowadza wszystko do subiektywnej, subiektywnej opinii każdego człowieka.

Ale Pius X nie poprzestał na słowach. Zdecydowanym działaniem zwalczał zjadliwą i trującą herezję modernizmu. Założył rady, które miały dokonać przeglądu programów nauczania w seminarium diecezjalnym i szkołach pod kątem włączenia heretyckiego nauczania i wykorzenienia tych, którzy nauczali herezji. W 1910 r. Zażądał złożenia Przysięgi antymodernistycznej przez wszystkich nauczycieli duchownych, zakonnych i seminaryjnych. Chociaż przysięga antymodernistyczna została zniesiona tuż po heretyckim Antysoborze Watykańskim II w 1967 r., to jednak wszyscy tradycyjni księża katoliccy po dziś dzień składają przysięgę.

Prawdziwi katolicy!, to, z czym Pius X z powodzeniem walczył w pierwszej połowie XX wieku, wybuchło jak niszczycielska burza na Soborze Watykańskim II (1962-1965), który wyprodukował nieważny „Nową mszę”, fałszywe „Nowe Sakramenty”, wypaczoną „Nową Moralność „i heretycką  „Nową Doktrynę”, wszystkie wprowadzone w życie przez protestancko-masońsko-pogański Nowy kościół Nowego Porządku, który z pewnością nie jest Kościołem katolickim, i przez jego heretyckich Nowych papieży, którzy zasłużyli na ekskomunikę za herezję,  nałożoną przez Świętego Papieża.

 

za: http://traditio.com/comment/com2009.htm