Niedawno ksiądz Novus Ordo w Maryland napisał na Twitterze:

„Krótko mówiąc: każda diecezja jest pełna parafii – z coraz mniejszą liczbą wiernych, przeważnie w starszym wieku – zajmujących podupadające budynki, posiadających mniejsze fundusze, a w ciągu kilku krótkich lat zderzymy się z krzywą rozkładu normalnego (Gaussa) dotyczącą zarówno ludzi jak i pieniędzy. I prawie o tym nie mówimy.

Nasze szkoły są zamykane, a te, które pozostają, stają się «prywatnymi» szkołami dla tych, którzy mogą sobie na nie pozwolić, w czasie kiedy staramy się zrozumieć, czym jest «tożsamość katolicka» dla społeczności uczniowskiej, z której większość nie uczestniczy w niedzielnej mszy.

Przeciętna znajomość wiary w większości wspólnot katolickich znajduje się na niskim poziomie, choć prawdopodobnie jeszcze się pogorszy. Tymczasem, przystępowanie do Sakramentu Pokuty praktycznie zanikło, podobnie jak inne tradycje, które w przeszłości stanowiły cechę kulturową katolików”.

Piszącym te słowa jest ks. Matthew Fish będący administratorem duszpasterskim w katolickim kościele pw. Świętej Rodziny w Hillcrest Heights w stanie Maryland. Przyczynę tego wszystkiego upatruje w „upadku kultury katolickiej”.

Choć trzeba przyznać, że analiza ks. Fisha jest tyleż przerażająca co trafna, to zawsze zdumiewa mnie brak powiązania stanu tego rozkładu z Vaticanum II. Cała kultura katolicka, nad której przemijaniem ubolewa, była bardzo rozpowszechniona przed Vaticanum II, np. katolickie szkoły dostępne dla wszystkich (ze względu na wielką ilość braci i sióstr zakonnych nauczających w nich), katolickie szpitale, katolickie sierocińce, Organizacja Młodzieży Katolickiej (CYO), katolickie stowarzyszenia prawników i lekarzy, stowarzyszenia Najświętszego Imienia, bractwa, stowarzyszenia różańcowe i wiele innych podobnych organizacji. W każdą sobotę stały długie kolejki do spowiedzi u licznych kapłanów w konfesjonałach. Seminaria i nowicjaty pełne były powołań. Odbywały się publiczne procesje z Najświętszym Sakramentem. Był Legion Przyzwoitości. Innymi słowy, istniał cały świat katolicki, który zachowywał katolicką moralność i kulturę w każdym aspekcie życia. Jestem tego świadkiem, ponieważ byłem wtedy dzieckiem. A potem Vaticanum II wysadził to wszystko w powietrze. Dlaczego nikt z duchownych Novus Ordo tego nie powie? Kiedy powiedzą, że Vaticanum II był dziełem wrogów Kościoła, modernistów, nazwanych przez świętego Piusa X najgorszymi wrogami Kościoła katolickiego? Nigdy w swojej historii Kościół nie doświadczył tak niszczycielskiej destrukcji wiary u swoich wiernych i w swych instytucjach.

Przed Vaticanum II Kościół katolicki bardzo starannie chronił wiernych przed wpływem niekatolickiego świata, w którym żyli. Celem istnienia wszystkich instytucji i organizacji, o których wspomniałem powyżej, było właśnie stworzenie katolickiego świata dla katolików żyjących w niekatolickiej, a nawet antykatolickiej kulturze. Sama koncepcja ochrony katolików przed złym wpływem została zniszczona przez Vaticanum II, który przyjął modernistyczną ideę dostosowania się do świata współczesnego.

Pamiętam nawet jak na lekcji religii w 1966 roku – nauczyciel – brat zakonny, mówił o zmianie w podejściu do ochrony katolików przed współczesnym światem. Mówił o wszystkich organizacjach, o których wspomniałem i powiedział, że obecną tendencją jest teraz ich zdemontowanie i pozwolenie katolikom na przemieszanie się z niekatolikami. Fakt, że to pamiętam – teraz, po upływie 53 lat – pokazuje, że bardzo mnie to niepokoiło.

Vaticanum II jest oczywiście przyczyną rozkładu i upadku, o którym mówi kapłan Novus Ordo. Po pierwsze, stopniowy upadek – w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat – wiary, moralności i kultury katolickiej i to coraz bardziej przyśpieszający, jest całkowicie zbieżny z Vaticanum II i jego późniejszymi reformami. Ale ktoś może powiedzieć: „Nie można oskarżać Vaticanum II tylko dlatego, że są to problemy współistniejące”. To prawda, niemniej jednak ten fenomen zwraca naszą uwagę. Przyjrzyjmy się zatem najistotniejszym przyczynom. Podstawową zasadą modernizmu jest to, że Kościół katolicki musi się dostosować do współczesnego świata. Ta idea zdominowała Vaticanum II i jego reformy. Tymczasem współczesny świat hołduje perwersyjnym, ateistycznym, relatywistycznym, agnostycznym oraz niemoralnym ideom i praktykom, do których Vaticanum II dostosował Kościół. Lecz dostosowanie Kościoła katolickiego do tego wszystkiego oznacza jego zniszczenie. Właśnie to się dokonuje na naszych oczach.

Religia Novus Ordo nadal działa dzięki ogromnej sile przedsoborowego katolicyzmu. Tak jak huragan nad lądem wciąż wiruje, nawet po tym, jak utracił źródło mocy, podobnie Novus Ordo nadal funkcjonuje jako instytucja, ponieważ wciąż czerpie z mocy sprzed Vaticanum II. Ale tak samo jak huragan ostatecznie zanika, tak samo zaniknie ta nowa i fałszywa religia Vaticanum II. Młodzi ludzie generalnie się tym nie interesują.

Bp Donald J. Sanborn

inveritateblog.com (1)

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa