Litania do św. Pawła Pierwszego Pustelnika
(do prywatnego odmawiania).
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami!
Święty Michale, módl się za nami!
Święty Gabrielu, módl się za nami!
Święty Rafale, módl się za nami!
Święty Aniele Stróżu, módl się za nami!
Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie módlcie się za nami!
Wszyscy Święci niebiescy Duchowie, módlcie się za nami!
Święty Pawle, Ojcze Zakonu Paulinów, Módl się za na mi!
Wodzu pustelników,
Nauczycielu życia zakonnego, miłośniku samotności,
wzorze doskonałości,
zwierciadło ubóstwa,
przedziwny obrazie pokory,
ozdobo czystości,
prawdziwy naśladowco św. Jana Chrzciciela,
Starcze czcigodny,
wierny sługo Króla Najwyższego,
sztandarze zastępów zakonnych,
przystani pielgrzymstwa naszego,
postrachu i bojaźni szatanów,
ucieczko kuszonych,
najwyższej bogomyślności oddany,
najgorętszą miłością pałający,
od zgiełku światowego oddalony,
przykładzie trzeźwości i wstrzemięźliwości,
naczynie ducha proroczego.
przez kruka karmiony,
szczycie cierpliwości,
mężu bez skargi,
podziwie świętego Antoniego,
naśladowco życia anielskiego,
zachowawco niewinności,
z wzniesionemi w górę rękami ducha Bogu oddający,
posługą lwów po śmierci uczczony,
przez św. Antoniego pochowany,
przez Aniołów do nieba wniesiony,
pomiędzy chóry błogosławionych policzony,
mieszkańcze Jeruzalem niebieskiego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Abyśmy na obowiązki i śluby nasze pamiętali, Abyśmy bogactw i dostatków ziemskich chciwie nie pożądali,
Abyśmy w myślach i uczynkach czystymi byli,
Abyśmy na śmierć i sąd Boży ustawicznie pamiętali,
Abyśmy cnoty twoje i świętość naśladowali,
Abyśmy wszystkim dobrymi przykładami świecili,
Abyśmy ponęty szatana, świata i ciała odtrącali,
Przez przyczynę Najświętszej Panny i Matki Twojej Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Przez zasługi wszystkich Świętych i Wybranych Twoich Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
V. Módl się za nami św. Pawle Pierwszy Pustelniku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się.
Boże, któryś św. Pawła Pierwszego Pustelnika od światowego zgiełku oddalonego pomiędzy zastępy anielskie przyjąć raczył, oczyść nas, prosimy, od wszelkiej ziemskiej pożądliwości, a darami niebieskimi racz nas przyozdobić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.