V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
R. Teraz i na wieki wieków.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Poświęcenie się Duchowi św.

Duchu święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby mój rozum był zawsze chętny na przyjmowanie natchnień, pochodzących z nieba, i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, i aby wola moja była zawsze z wolą Bożą zgodna, a moje całe życie było godnym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.

(300 dni odpustu za każdy raz.  Pius X)