22 maja Św. Rity ze Cascia

  • 22 maja 2020
1080 704 Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

O św. Ryto, któraś z taką pokorą i wytrwałością poświęcała się służbie Bożej, że stałaś się godną nagrody żywota wiecznego: pomnij na różnorakie niebezpieczeństwa nasze na tern padole płaczu i przybądź nam na pomoc z Twoją możną przyczyną u Boga. Bądź nam przewodniczką na drodze do nieba, jako też doradczynią w wszelkich wątpliwościach i pomagaj nam w wszelkich potrzebach ciała i duszy. Uproś nam tę łaskę, abyśmy cnót Twoich naśladowali i zawsze szli drogą przykazań Bożych, a przez to doszli do żywota wiecznego, gdzie się z Tobą i wszystkimi wybranymi wiecznie w Bogu cieszyć będziemy. Amen.

Akt poświęcenia się św. Rycie.

Święta Ryto —obieramy Cię sobie dzisiaj — na cały czas życia naszego — za naszą szczególną orędowniczkę — w wszelkich potrzebach ciała i duszy — i chcemy Ciebie — jako wierne dzieci Twoje — nabożnie czcić — i Twoją cześć według sił naszych pomnażać. — Prosimy Cię, — racz nas Twoją możną przyczyną wspierać — w wszelkich sprawach i potrzebach naszych. — tak w życiu jak i śmierci. Amen.

Litania do św. Ryty. (Do prywatnego użytku.)

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty .Józefie,

Święty Ojcze Augustynie,

Święta Matko Moniko,

Święta Ryto,

Łaski pełna różo miłości,

Pomocniczko w pozornie niemożliwych rzeczach,

Pociecho wątpiących,

Obrono i ucieczko opuszczonych.

Wierna orędowniczko w wszelkich potrzebach,

Przykładzie łagodności i pokory,

Wzorze posłuszeństwa i pokuty,

Zwierciadło cierpliwości i poddania się Bogu,

Ozdobo Zakonu św. Augustyna,

Miłośniczko ukrzyżowanego Jezusa,

Oblubienico cierpiącego Jezusa,

Święta Ryto, kolcem z cierniowej korony Chrystusowej ukoronowana.

Święta Ryto, raną na Twoim czole ozdobiona.

Święta Ryto, pełna ufności w Opatrzność Boską,

Święta Ryto, całkiem Bogu poświęcona.

Święta Ryto. można orędowniczko u Jezusa,

Święta Ryto, od Boga cudami wsławiona.

Święta Ryto, zawsze od Boga wy-słuchana.

Abyśmy się samolubstwa wyrzekli.

Abyśmy się w pokorze ćwiczyli.

Abyśmy krzyż nasz cierpliwie znosili.

Abyśmy Boga nade wszystko miłowali.

Abyśmy Jego świętą wolę zawsze wypełniali.

Abyśmy naszym obrazicielom chętnie przebaczali,

Abyśmy bliźniego miłowali jako siebie samych,

Abyśmy przykład cnót Twoich naśladowali,

W wszelkich pokusach,

W wszelkich niebezpieństwach,

W wszelkiej potrzebie i utrapieniu,

W każdym smutku i przykrości,

W krzyżach i cierpieniach,

W godzinie śmierci naszej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.

Módl się za nami, św. Ryto.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.

O Boże, który w nieskończonej dobroci Twojej łaskawie wysłuchać raczysz modlitwy Twojej służebnicy Ryty, udzielając nam za jej przyczyną tego, czego ludzka moc nie zdoła osiągnąć, zlituj się nad nami utrapionymi i ześlij nam pomoc w naszej nędzy i potrzebie, aby wszyscy poznali, żeś Ty jest nagrodą pokornych, obrońcą słabych i siłą ufających w Tobie. Amen.

22. maja Świętej RITY z Cascia

 

ajax-loader

Facebook