Litania do Św. Michała Archanioła
Kyrie, eleison. Chryste, eleison.
Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, Zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami!
Święta Maryo, Królowo Aniołów,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Michale Archaniele,
Św. Michale, Chorąży Trójcy Przenajświętszej,
Św. Michale, Wierny Czcicielu Boga,
Św. Michale, Wielbicielu Słowa Przedwiecznego,
Św. Michale, ozdobiony blaskiem Mądrości Bożej,
Św. Michale, czcią i chwałą uwieńczony,
Św. Michale, Światłości Aniołów,
Św. Michale, Klejnocie Królestwa Bożego,
Św. Michale, Radości i ozdobo nieba,
Św. Michale, Książe zastępów niebieskich,
Św. Michale, Wodzu niezwyciężony,
Św. Michale, Pogromco Lucyfera,
Św. Michale, Poskromicielu szatanów,
Św. Michale, Kluczniku raju utraconego,
Św. Michale, Opiekunie Ludu Wybranego,
Św. Michale, Patronie Kościoła Chrystusowego,
Św. Michale, Chlubo Kościoła triumfującego,
Św. Michale, Twierdzo Kościoła wojującego,
Św. Michale, Potęgo walczących pod sztandarem Krzyża,
Św. Michale, Puklerzu dusz prawowiernych,
Św. Michale, Bezpieczna tarczo w pokusach,
Św. Michale, Wspomożycielu w przeciwnościach,
Św. Michale, Drogowskazie błądzących,
Św. Michale, Pochodnio wątpiących,
Św. Michale, Rękojmio pokutujących,
Św. Michale, Orędowniku nawróconych,
Św. Michale, Wodzu i Obrońco nasz,
Św. Michale, Stróżu i Opiekunie nasz,
Św. Michale, Rzeczniku sumienia,
Św. Michale, Uśmierzycielu bezbożników,
Św. Michale, Poskromicielu grzeszników,
Św. Michale, Karząca Prawico Boża,
Św. Michale, Wspomożycielu konających,
Św. Michale, Heroldzie wyroków Bożych,
Św. Michale, Pocieszycielu dusz w czyśćcu,
Św. Michale, Przodowniku dusz wyzwolonych,
Wszyscy Święci, Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Cherubini i Serafini, Módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Patronowie i Patronki, Módlcie się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

V. Módl się za nami, Najchwalebniejszy Michale Archaniele.
R. Pamiętaj o nas teraz i w godzinę śmierci naszej.

MÓDLMY SIĘ
Zastępów niebieskich i mocy naczelny wodzu Michale św., módl się do Pana i Boga naszego, aby mię w niebezpieczeństwach wszelkich, w ciężkich a natarczywych walkach mej duszy ze złem, tarczą Twej mocy zasłaniał, opieką Twych skrzydeł ochraniał, duchowną Twą siłą pokrzepiał: żebym ani na duszy, ani na ciele szwanku żadnego nie doznał. A kiedy wzywać będziesz żywych i umarłych przed straszny sąd Boży, zjednaj mi, abym za Twoją przyczyną był umieszczony po prawicy między wybrane Boże i wespół z nimi dostał się za Twoim przewodem do błogosławionej wieczności, Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ant. Święty Michale Archaniele, broń nas walce, byśmy nie zginęli na sądzie strasznym. (100 dni odp. raz dziunie Leon XIII, 19 lipca 1893 r.).

HYMN

Jezu, moc, światłość Ojcowa,
Życie serc i życia chlebie,
W zawisłych od Twego słowa
Aniołach chwalimy Ciebie.
Tłum duchów Tobie w bój dąży;
Gęstym zastępem ich wiedzie
Michał zwycięski chorąży
Z krzyżem zbawienia na przedzie.
Ten sam, co starego węża
Wtrąca w piekielne głębiny,
Rokoszan z hersztem zwycięża,
Wygania z niebios krainy.
Walczmyź na Michała stronie
Z wodzem pychy, z piekła stroną,
By nas Baranek na tronie
Uwieńczył chwały koroną.
Ojcu z Synem, z Duchem sława,
Boże w troistej osobie:
Niech jak była nie ustawa
Przez wiek wszystek chwała Tobie. Amen.

Ant. Książe najchwalebniejszy Michale Archaniele, pamiętaj o nas tu i wszędzie oraz zawsze módl się za nami do Syna Bożego.

V. Przed obliczem Aniołów będę śpiewał, Boże mój.
R. Będę się kłaniał ku Kościołowi Twemu świętemu i wyznawał Imieniowi Twemu.

MÓDLMY SIĘ
Wszechmogący i Wieczny Boże, który w podziwu godny sposób Aniołom i ludziom obowiązki wyznaczasz, spraw prosimy Cię, abyśmy za przyczyną świętego Michała Archanioła nabyli takiej mądrości, która by nauczyła nas skarbić zasługi dla nieba i zamieniać dobra doczesne na wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(6 maja 1817 r. Pius VII za odmówienie jednorazowe powyższego hymnu, antyfony i modlitwy udzielił wiernym 200 dni odpustu; odmawiającym go zaś codziennie przez cały miesiąc odpust zupełny w dniu dowolnym, byleby w tym dniu odbyli Spowiedź, przystąpili do Komunii świętej i pomodlili się na intencję Ojca Świętego).