RÓŻANIEC
DO NAJŚW. MARYI PANNY.
Pieśń

na początku Różańca w niedzielę i święta.

Zawitaj, ranna jutrzenko,
I grzechów naszych lekarko!
Ty panią świata jesteś i księżną.
Anielską jesteś Królową.

O Matko niepokalana,
Poskromicielko szatana,
Obroń nas ręką niezwyciężoną,
Prosimy, bądź nam obroną.

Zastaw nas tarczą zbawienia
Mocą swojego imienia;
Osłoń nas swoim płaszczem bezpiecznym
Przed wrogiem dusz naszych wiecznym.

Zowiesz się Polską Królową,
Bądź nam obroną gotową;
Wynieś z ojczyzny szkodliwe zdrady,
Bądź nam Matką Dobrej Rady.

Udzielaj łaski i mocy
Przeciwko wrogów przemocy,
Weź nas pod swoją świętą obronę,
Oddal gniew Boski na stronę.

Zwróć ku nam swoje wejrzenie,
Łask bożych zlewaj strumienie.
Wyjednaj żywot nam doskonały,
I prowadź do wiecznej chwały

O Królowo Apostołów,
Męczenników i Wyznawców,
W godzinę śmierci wstaw się za nami,
Do ciebie się uciekamy.

święta Panno nad pannami,
Ty racz się modlić za nami
Do Syna swego najmilejszego
Jezusa, Pana naszego. Amen.

W dni zaś powszednie śpiewać można:
O Maryja, czysta Dziewica,
Porodziłaś Królewica,
Niebieskiego Dziedzica!

Porodziłaś go bez boleści,
Zbaw nas smutku i żałości,
Zdrowaś, Panno Maryjo!

Antyfona.

Witaj, Królowo, matko miłosierdzia; życie, słodkości 1 nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Tedy więc, orędowniczko nasza, swoje miłosierne oczy ku nam zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota swojego, po tern wygnaniu nam okaz O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Na większą cześć i chwałę Pana Boga wszechmogącego, w Trójcy świętej jedynego, na wysławienie przenajdostojniejszej Maryi Panny odprawiać będziemy z uwagą i nabożnie pierwszą (albo drugą lub trzecią) cząstkę Różańca o najświętszej Maryi Pannie, ofiarując ją za Kościół święty, za nawrócenie grzeszników, za wszystkich wiernych żywych i umarłych.

Można dodać jeszcze Inne Intencje, na przykład: na uproszenie pokoju, deszczu, pogody itp.